ABD ve Türkiye’de Kuru Üzüm Üretimi

Kuru üzüm üretimi konusundan ABD ile bir çok benzerliklerimiz yanında bazı farklılıklarımız bulunmaktadır. Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün %92’si Ege Bölgesinde yer alan Gediz vadisinde üretilirken, ABD’de ise kuru üzüm Kaliforniya Eyaletinde bulunan Central Valley’de yer alan  San Joaquin vadisinde üretilmektedir. Gediz vadisi 38 kuzey enlem derecesinde yer alırken iken San Joaquin vadisinin konumu 36 kuzey enlem derecesindedir. Bu vadi uzun ve sıcak yaz periyoduna sahip olması yanında yanı başında bulunan Sierra Nevada dağlarında bulunan su kaynakları ile mükemmel bir üzüm yetiştirme bölgesidir. Bizde toplam 1 milyon dekar alanda onbinin üzerinde üretici tarafından üretim yapılırken ABD de 809 bin dekar alanda 3000 civarında üretici bulunmaktadır. Türkiye’de kuru üzüm satış kooperatifleri ve üst birlik olarak Tariş bulunurken ABD’de benzer şekilde Sun Maid adlı köklü bir kooperatif bulunmaktadır. Türkiye’de potasa çözeltisi içerisine bandırılarak kurutulan üzümlerden daha açık renkli kuru üzüm elde edilirken ABD’de üzümler bandırmasız kurutulmakta ve esmer renkli kuru üzüm üretilmektedir. Bizde üzümler genellikle bağların yanı başında ayrılan sergi yerlerine kaneviçe sergiler üzerinde üzüm kurutulurken ABD de bağların sıra arasında kağıt sergiler üzerinde kurutulmaktadır. Ayrıca bizde olmayan bir tarz olan omca üstünde kurutma yöntemi de 1990’lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde üzümlerin bulunduğu dallar kesilmekte ve 8 hafta kuruma sürecinden sonra tanelerdeki nem %10-12 düzeyine düşürüldükten sonra makine ile hasat edilmektedir.