Bazı Zeytin Çeşitlerinin Periyodisiteye Eğilimleri

İyi bakım koşullarında düzenli ürün verenler

Domat, Gemlik, Manzanilla

Orta şiddette periyodisite gösterenler

Ayvalık

Periyodisite gösterenler

Edincik su, Memeli, Nizip yağlık, Sarı ulak, Saurani

Mutlak periyodisite gösterenler

Kilis yağlık, İzmir sofralık

Sonuç olarak, periyodisitenin şiddetini dengelemeye ve azaltmaya yönelik önerilen kültürel uygulamalar ( gübreleme, budama, bilezik alma, sulama gibi) ile periyodisite kontrol altına alınabilmektedir. Ancak önemli bir üretim sorunu olan periyodisitenin, bitki genetiği ve çevresel koşullar nedeniyle tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Yeni bahçe tesisi ederken ekolojiye uygun çeşit seçimi, periyodisiteyi azaltmaya yönelik alınabilecek önemli önlemlerden birisidir.

Günümüzde periyodisite problemine çözüm olabilecek moleküler düzeyde gerçekleştirilen genetik çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu çalışmalar ileri düzeydeki moleküler çalışmalara temel oluşturmaktadır.

Kaynaklar

UZZK (Uluslararası Zeytinyağı Konseyi), 1997. Dünya zeytin ansiklopedisi, Principe de

Vergara,  28002 Madrid, İspanya.

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TAGEM, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Zeytin Yetiştiriciliği, 2006, İzmir