Dış Piyasalarda Pamuk

Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere Newyork Future Market Pamuk Kontrat piyasalarında fiyatlar genelde 62,00 c/lb ile 64,00 c/lb aralığında dar bir koridor içinde kalmaktadır. 62,00 c/lb seviyesinin altına düştüğünde güçlü bir destekle tekrar yükselmekte, 64,00 c/lb üzerine çıktığında ise karşılaştığı dirençle gerilemektedir.

 

 

Dış piyasalarda fiyatlardaki istikrar yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi devam  etmesi; ABD Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan pamuk arz–talep rakamlarına bağlıdır. Ekim ayında açıklanan sezon sonu devir sonu stoklarının 111,8 milyon balyaya ulaşması yeni bir rekor olarak karşımızdadır. Bu stok diğer ifade ile senelik 112 milyon balya tüketim rakamına eşit gibidir. Dünya pamuk üretiminin bir sezon boyunca gerçekleşmeyeceği varsayılsa bile eldeki stoklar yeterli olacaktır. Devir sonu stokları ne derecede gerçekleşecektir veya gerçektir sorusunun cevabı net değildir.  Ancak, Kuzey yarım kürede devam eden hasat sorunsuz devam etmektedir.  Sorun sanal ortamdaki rakamlar.

 

Geçtiğimiz sezonlarda yapılan pamuk alımlarında Türk Tekstil Fabrikalarının önemli bölümü dış alımlarda başarılı olamamış gerileyen pamuk fiyatları ve döviz fiyatlarının ani yükselmelerine karşı kendilerini koruyamamışlardır. Bu sezonda önünü net olarak göremeyen tekstil fabrikaları dış alımlarda temkinli davranarak bu günlere gelmiştir.

 

Sonuç olarak 2015/16 pamuk sezonu çok bilinmeyenli bir pozisyonu korumaktadır. Genel seçim neticelerine göre yeni oluşumlara ticari ve sanayi sektörü hazırlıklı olmalıdır. Öngörülemeyen neticelerle karşılaşılması olasılığı fazla olan bir dönemin içinden geçiyoruz.  Son dönemde gerileyen ihracatımız içinde gerilemekte olan Tekstil İhracatı tüm sektörü rahatsız etmektedir. Mevcut problemlerin kısa süre içinde ortadan kalkması da mümkün görülmemektedir. Pamukçuların beklediği fiyatların gerçekleşmesi tekstil sektörünün gelecekle ilgili ekonomik gelişmelerine bağlıdır. Maliyetlerin yüksek olması dolayısıyla Pamukçuların beklediği fiyatların gerçekleşmesi zaman alabilir veya ümit edilen oranda gerçekleşmeyebilir. 

 

Bütün bu tespitler sonunda bu günkü cari fiyatlarla pamuk alımı tekstil sektörü tarafından fiyat ve kalite olarak uygun görülmektedir.