Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine

Yazar : M. Ufuk PEKER

Doğadaki canlılar üzerine yapılan araştırmalar da boyutu, üreme koşulları, yaşadığı yer dikkate alınmalıdır.

Doğadaki canlılar üzerine yapılan araştırmalar da boyutu, üreme koşulları, yaşadığı yer dikkate alınmalıdır. Her canlı bir birinden az ya da çok farklı özelliklere sahip. Her bir canlının beslenme, üreme, büyüklük renk gibi birçok özelliği birbirinden farklıdır. 

Yaşamın çeşitlenerek sürmesini sağlayan, canlıların değişen koşullar karşısında uyum (adaptation) ve verili koşullarda öğrenme becerilerini geliştirebilen canlıların varlıklarını sürdürebilmesidir. Hiçbir yırtıcı avlanma sırasında başarısız olduğu canlının üreme başarısı göstereceğini düşünmez. Av olmaktan kurtulabilen başarılı canlılar üreyebileceğinden av olan tür için avlanmaktan kurtulan birey değerlidir. Ama aynı zamanda avlanma konusunda en başarılı yırtıcılar da üreme şansına sahip olmaktadır. O halde her nesil hem avcı hem av için daha zorlu bir mücadelenin yaşanmasına neden olacak demektir.

Yaşamın ortaya çıkışından bu güne kadar Dünya’da var olan her canlı yaşama tutunmak için stratejiler geliştirdi. Bazı stratejiler genetik aktarımla gelen başarılarla taşınırken, bazı stratejiler yaşam deneyimi olarak ebeveynler tarafından yavrularına öğretilerek mükemmel hale getirildi. 

Tüm bu stratejilerin temeli canlının yaşamını ve soyunu ‘sürdürmesi’ ile ilişkilidir. ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı doğada varlığını sürdürmeye çalışan hiçbir canlı ile ilişkilendirilemez. Çünkü doğada yaşayan canlılar türlerini sürdürmek için doğayı değiştirip, dönüştürmeye çabalamaz. Tüm anlatılanlar sadece doğaya uyum sağlama çabalarını ifade etmektedir.

Yazının devamı