Tarımda Sürdürülebilirlik

Yazar : M. Ufuk PEKER

Sürdürülebilirlik kavramı toplumsal, ekonomik ve çevresel baskıların karşısında orta yolu aramanın ifadesidir.

Sürdürülebilirlik kavramı toplumsal, ekonomik ve çevresel baskıların karşısında orta yolu aramanın ifadesidir. Yüksek gelir ve refahtan vazgeçemeyen, kalkınmaya dayanan ekonomik anlayış; Toplumsal çelişkiler ve gelir adaletsizliğinden kaynaklanan sıkıntılar; Gıdalardan kaynaklanan sağlık sorunları; Çevre kirliliği; Bozulan doğal dengenin yol açtığı sorunlar… 

Tüm bunları dengede tutacak, kısmen çözüm olma yükü sürdürülebilirlik kavramına yüklenmektedir. Bu gerilimli alanda söylem düzeyinde kalmaktadır. Devletler, uluslararası örgütler ve büyük şirketler, sosyal riski önleme minvalinde projeler geliştirmektedir. Bu projeler sorunların çözümünden çok sorunları örten makyaj niteliğinde kalmaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili doğal hayata saygılı, çevreye duyarlı ekonomik çabalar akıntıya karşı kürek çekmekten öteye gitmemektedir.

Tarımda sürdürülebilirlik tam anlamıyla bu çatışmalı alanın ortasındadır. Toplumsal, ekonomik ve çevreyle ilgili etkenler tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu ilişkilenme hali doğal olarak gerilimli bir ilişkilenme halidir.

Yazının devamı