Yabani Ot Ve Yabancı Ot

Yabani ot, herhangi bir tarım yapılmayan alanda, kendi kendine gelişen bitkilere denmektedir.

Yabani ot, herhangi bir tarım yapılmayan alanda, kendi kendine gelişen bitkilere denmektedir. İnsan elinin değdiği, kendisinin yetiştirdiği tarla ve bahçe bitkilerinde istenmeyen ve yetiştirilen kültür bitkisi dışında kalan tüm bitkilere yabancı ot denir. Bu ikisi çok karıştırılmaktadır. Yabancı otları, morfolojilerine göre dar yapraklı ve geniş yapraklı olmak üzere ikiye ayırırız. Ayrıca yabancı otları yaşam sürelerine göre ise tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olmak üzere bir daha ayırırız.  

Yabancı otlar, tarım alanlarında ve tarım dışı alanlarda zararlar oluşturmaktadır. Bunların en başında tarım alanlarında kültür bitkisinin yaşam alanında su, besin elementleri ve alan kaplama açısından ortak olarak, rekabet yetenekleri yüksek olduğu için, bitkinin verimini düşürmektedir. Tarım dışı alanlarda ise yabancı otların çıkışı nedeni ile binalar ve antik kentler zarar görmektedir. Banket kenarları, havalimanları ve mezarlıklarda çıkışları ve kurumaları nedeni ile yangın riskine sebep olmaktadır. Bu aynı zamanda mali kayıplara da neden olmaktadır.

Yabani otlar ise kültüre alınmamış otlar olduğu için doğada yaygın şekilde bulunmaktadır. Bu otlar ise tıbbi ve aromatik bitkilerde değer kazananları olmakla birlikte yabancı ot olarak kültür bitkilerine de zarar verenleri içermektedir. Yabani otlardan insanlar değişik şekilde yararlanmaktadırlar. Bunların başında çay ve yemeklerde kullanımı bulunmaktadır. 

Yabancı otlar, tarımsal üretimde ciddi verim düşüşlerine (% 5-100) neden olduğu için mutlaka tarımsal savaşım yapılması gerekmektedir. Herbisitlerin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca yoğun kullanılan bu herbisitlere karşı yabancı otların da dayanıklılıkları da artmaktadır. Bu da yabancı otların doğadaki gücünü ortaya çıkarmaktadır. Organik tarımda ise yabancı ot mücadelesi, sürüm, biçme, solarizasyon veya son yıllarda yoğun olarak kullanılmaya başlanan malçlama yöntemleriyle yapılabilmektedir. 

Yabancı otların tarımsal alanlardan tamamen yok edilmesi istenmez. Amacımız, yabancı otların zararını en aza indirgemek, onları kontrol altında tutmaktır. Yabancı otlar doğal dengeyi korumaktadırlar. Üzerinde yaşayan böcekler, altında kışlayan hayvanların ve yaşam çemberini tamamlaması gereken bazı hastalıkların bu otlara ihtiyacı vardır. En önemli görevlerinden birisi de erozyonu önlemektedirler.