Organik Et Sığırcılığı nasıl yapılır?

Organik et sığırcılığı, AB’nin (EC Regulation No 889/2008) yönetmelik değişikliğine uygun olarak, 18 Ağustos 2010 tarihinde değiştirilen “TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” (27676/2010) içinde yer alan “Hayvansal Üretim Kurallarına” göre yapılmalıdır. Kırmızı etin “organik” olarak etiketlendirilmesi, TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım Komitesi tarafından yetkilendirilmiş organik ürün sertifikası veren kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır. 

 

Hayvan Seçimi ve Geçiş Süreci: : Bu kapsamda çevreye,  iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı yerli ırklar ve melezleri öncelikle seçilmelidir. Bölgeye uyum sağlayan kültür ırkları da kullanılabilir, fakat genetiği değiştirilmiş hayvanların kullanılması yasaktır. Konvansiyonel işletmelerden ilk defa sürü oluşturmak amacıyla getirilecek buzağılar en fazla 6 aylık yaşta olmalıdır. Mevcut konvansiyonel et sığırcılığı işletmelerinin organik sığır eti üretimine geçiş süreci 12 aydır. 

 

Üreme, Hayvan Sağlığı ve Barınaklar: Suni tohumlamaya izin verilir, ancak üremenin doğal olması teşvik edilmelidir.  Hayvan sağlığının korunmasında koruyucu hekimlik esastır.  Hastalıkların tedavisinde kimyasal yolla sentezlenmiş allopatik tıbbi veteriner ürünleri veya antibiyotiklerin yerine, yönetmelikte izin verilen ürünler kullanılabilir. Aşı uygulamaları, parazit tedavisi veya ülkemizce zorunlu olarak belirlenen hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programları haricinde, bir et sığırına bir yıl içerisinde en fazla üç defa tedavi edecek şekilde kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi ürünleri veya antibiyotiklerin kullanılmasına da izin verilmektedir. Ancak bu uygulamalarda ilacın atım süreleri, konvansiyonel üretimin iki katı veya kalıntı arınma süresi belirtilmemiş ise en az 48 saattir. 

 

Organik et sığırcılığında barınaklar, hayvanlara yeterli temiz hava ve gün ışığı sağlayarak, ekstrem hava koşullarından da koruyacak şekilde planlamalıdır. Barınaklarda yönetmelikte bildirilen barınak iç alanları dışında, mutlaka dış alan/gezinme alanı da verilmelidir. Et sığırlarının açık hava gezinti alanı veya açık hava eksersiz alanı veya mer’a alanı gibi dış alanlara ulaşabilmelerinin sağlanması zorunludur ve hayvanlar koşullar elverdiği sürece bu alanlardan en az birini kullanabilmelidirler.

 

Yemler ve Hayvan Besleme:  Organik et üretimi için buzağılar en az 3 aylık tercihen anne sütü ile besleme periyodunun ardından, besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organik sertifikalı kaba ve yoğun yemler ile beslenmelidir. Organik et sığırcılığında genetiği değiştirilmiş yem ve yem katkı maddelerini kullanımı yasaklanmıştır.  Bunun yanında üretimleri sırasında sentetik kimyasal gübre, pestisit, insektisit gibi tarım ilacı ve büyüme düzenleyici madde (hormon vb.) kullanılmış, ışın uygulanmış, yemlerin kullanımı da kesinlikle yasaktır. Organik et sığırcılığında hastalıkların tedavisi dışında hayvan besleme de büyütmeyi teşvik amaçlı olarak hormon ve antibiyotiklerin kullanılması yasaklanmıştır.

Organik sertifikalı kuru ot, silaj, çayır ve mera yeşil yemleri gibi kaba yemler rasyon kuru maddesinde en az % 60 oranında olmalıdır. Yönetmeliğimize göre, organik yemi yeterli miktarlarda bulamayan üreticilerin özel zaman sınırlamaları ve şartlarında yıllık tüketilen yem kuru maddesinde en fazla % 5 konvansiyonel protein kaynağı yem kullanmalarına da 31 Aralık 2017 tarihine kadar izin verilmektedir.  Daha fazla ayrıntılı bilgiye yönetmeliğimizin hayvansal üretim kurallarından ulaşılabilir.