Bitkilerde Doku Kültürü Yöntemi Ve Uygulama Alanları

Konu : Tarım

Bitkilerde doku kültürü yöntemi ve uygulama alanları bitkilerin çoğaltımında önemli bir yere sahiptir.

Bitkilerin çoğaltımında, vejetatif ve generatif üretim tekniklerinden yararlanılmaktadır. Vejetatif üretim tekniklerinden biri olan doku kültürü tekniği, laboratuvarlarda ve steril koşullarda yapay bir besin ortamında bitkilerin hücre, doku veya organlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde bitkilerin totipotensi yani bir bitki hücresinin yeni bir bitki oluşturma özelliğinden yararlanılmaktadır.

Bu yöntemde sterilizasyon çok önemli olduğu için bitki doku kültürü laboratuvarı dizaynında bu konu ön plana çıkartılarak organizasyon gerçekleştirilmelidir. Genel olarak laboratuvar üç bölmeden oluşmalıdır; ön hazırlık odası ( sterilizasyon, ortam dökme vb. işlemler), kesim odası ( kültür hazırlama odası, işlemler steril kabin içerisinde gerçekleştirilir), iklim odası ( bitki için gerekli çevre koşullarının sağlandığı bölme). 

Ön Hazırlık Odası: Besin ortamlarının hazırlandığı ve sterilizasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği bölgedir. Bu odada, otoklav, etüv, hassas terazi, cam malzemeler, buzdolabı, kimyasal malzemeler vb. yer almaktadır.

Kesim Odası (Kültür Hazırlama Odası): Steril kabinlerin yer aldığı ve bitkilerin steril yapay besin ortamlarına alındığı bölgedir.

İklim odası: Bitkiler yapay besin ortamlarına alındıktan sonra gelişiminin sağlanması için, bitki türüne göre değişmekle birlikte farklı çevre koşullarına ihtiyaç duymaktadır. İklim odalarında sıcaklık ve ışıklanma bitki gereksinimine göre planlanmaktadır.

Genel olarak bitki doku kültürü yöntemi 3 ana kısımdan oluşmaktadır:

Yazının devamı