Dünyada Bağcılığın Yayılım Alanı

Dünyada bağcılık genel olarak kuzey yarım kürede 20–52, güney yarım kürede ise 20-40 enlem dereceleri arasında yayılmış bulunmakta (Winkler, 1974) (Şekil 1). Sıcaklık bağcılığın dünyada bu enlem dereceleri dışına doğru yayılmasını önleyen en önemli faktördür. 

Bağcılık için yerkürenin en elverişli iklim kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, kültür asması (Vitis vinıfera L.) ve bağcılık kültürünün anavatanı olması nedeniyle zengin bir gen potansiyeline sahiptir ve iklim koşullarının uygun olması ve asmanın heterozigotik yapısından dolayı çok geniş çeşit ve tip zenginliğine sahiptir. Üzümlerde çekirdeksizlik, erkencilik, geççilik, verim ve kalite yüksekliği çok önemli genetik karakterler olup, bu karakterler ilk defa Anadolu’nun lokal çeşitlerinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan çeşit belirleme çalışmalarında ülkemizde 1200’ün üzerinde üzüm çeşidi veya tipinin mevcut olduğu bilinmektedir.