Arı Sütü

Yazar : Neslihan ÖZSOY
Konu : Sağlık

Bal arılarının kendi yavrularını beslemede kullandıkları bu mucizevi ürünün bizler için ne kadar yararlı olduğunu biliyor muydunuz?

Apiterapi notlarım:

Bal arılarının kendi yavrularını beslemede kullandıkları bu mucizevi ürünün bizler için ne kadar yararlı olduğunu biliyor muydunuz?

Arı sütü işçi arıların hipofaringeal ve çene bezlerinden salgılanan besleyici bir maddedir (Matsuoka ve ark., 2012).  Jel halinde akıcı kıvamda, kremsi-beyaz renkte olan bu maddenin tadı ekşi ve kokusu keskin fenolik yapıdadır (Anonim, 2016).

Ana arı ve işçi arılar yumurtadan çıktıklarında larva döneminde farklı oranda ve sürede arı sütüyle beslenmeleri yapılarının farklılaşmasına neden olur ve bu farklı beslenme sonucunda ana arı hastalıklara daha çok direnç kazanmakta, yumurtalıkları gelişmekte, günde 1500-3000 yumurta üretebilmekte ve işçi arıdan daha çok yaşamaktadır. (Anonim, 2016).

Arı sütü serbest amino asitler, polipeptidler, şekerler, yağlı asitler (daha çok 10 hidroksi 2 dekanoik asit), mineral ve vitaminlerden oluşur (Premratanachai ve Chanchao, 2014). Arı sütü, antibakteriyel, anti-enflamatuar, vasodilatif ve hipotansif, dezenfektan, antioksidan, antihiperkolesterolemik ve antitümör (Ramadan ve Al-Ghamdi, 2012). immünoregülasyon (Yang ve Wang, 2015) etki olarak sağlığı destekleyen birçok özelliğe sahip olduğu bildirilmiştir. Arı sütünün en önemli lipid bileşeni 10-Hidroksi-2-dekenoik asittir (10 HDA) (Honda ve ark., 2015). Arı sütündeki 10 HDA’nın antibiyotik aktiviteye sahip olduğu belirtilmiştir (Korkmaz ve Öztürk, 2010). Ayrıca arı sütünde bulunan Royalisin’in de antibakteriyal bir peptid olduğu ve gram pozitif ve gram negatif mantarlara karşı antimikrobiyal etki gösterdiği bildirilmiştir (Bílikova ve ark., 2015). 

Arı sütünün diyabet hastaları için de olumlu etkilerinin olduğu çalışmalar yapılmıştır. Pourmoradian ve ark. (2014), arı sütü takviyesinin diyabet kontrolünde yararlı olabileceğini bildirmiştir. Siavash ve ark., (2015), yaptıkları çalışmada arı sütü uygulanan ayak ülserli 25 adet şeker hastasındaki toplam 64 ülserden 4 ülseri yok ettiğini bildirmiştir. Shidfar ve ark. (2015), arı sütü alımının şeker hastalarında serum total antioksidan kapasitesi ve insülin direnci (HOMA-IR) üzerine olumlu etkileri olduğunu bildirmiştir. Bunun dışında Mobasseri ve ark. (2015), yaptıkları bir çalışmada arı sütünün tip 2 şeker hastalarında glisemik faktör üzerinde önemli bir etkisinin gözlenmediğini bildirmiştir.

Bunların dışında;

Ağız yoluyla alınan arı sütünün total serum kolesterol düzeyini düşürdüğü bildirilmiştir, ancak atopik kadınlarda IgE anafilaktik reaksiyona sebep olduğu da bildirilmiştir (Premratanachai ve Chanchao, 2014).

Arı sütü ile bal takviyesinin Adriamycin’in neden olduğu erken menopoz oluşumunu ve hormonal bozuklukları önlemede ve hormonal dengeyi iyileştirerek yumurtalık tedavisinde önemli bir role sahip olduğu bildirilmiştir (Mahmoud ve Anas, 2015).  

Prematüre doğum ve cenin ölüm insidansının yüksek olduğu erken cenin membranı yırtılması vakaları çok kritiktir ve yapılan bir çalışmada Hindistan balının ve Hindistan balı ve arı sütü karışımının cenin membranı mekanik özellikleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Abdelhafiz ve ark., 2011). 

Liyofilize arı sütünün sıçanlarda hiperlipidemiyi önlediği ve kan pıhtılaşma düzeyini geliştirdiği bildirilmiştir (Premratanachai ve Chanchao, 2014). 

Rafat ve ark. (2016), yaptıkları çalışmada arı sütünün insan periferal kan lökositlerinde radyasyona bağlı apoptoza karşı 14 günlük arı sütü tüketiminin koruyucu rolü olacağı bildirmiştir. 

Arı sütünün radyoterapi ve kemoterapi uygulanan hastalarda oral mukozit belirtilerini iyileştirdiği ve iyileşme süresini de belirgin olarak kısalttığı bildirilmiştir (Erdem ve Güngörmüş, 2014). 

Arı sütü takviyesinin ratlarda laminektomi sonrası epidural fibrozis gelişimini azalttığı bildirilmiştir (Günaldı ve ark., 2014). 

Yanagita ve ark. (2011), ratlarda yaptıkları çalışmada, periodontal hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde arı sütünün osteoindüktif ve anti-enflamatuar etki gösterebileceğini bildirmiştir.

Park ve ark. (2011), yaptıkları çalışmada arı sütünün UVB kaynaklı fotoyaşlanmada kolajen üretimini artırarak cildi koruyabileceğini bildirmişlerdir. 

Ayrıca arı sütünün genel performansı arttırdığı, kalp-damar sistemini güçlendirdiği, damar tıkanıklığını önlediği, hipertansiyona faydalı olduğu, Alzheimer ile mücadelede etkin olduğu, hücrelerin yenilenmesini hızlandırdığı, sinir sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği bildirilmiştir (Anonim, 2016 (2)).

Ve daha nice araştırmalar bulunmaktadır bu değerli ürün ile ilgili… 

Bir dahaki yazımda polenin faydaları ile görüşmek üzere efendim…

Royal jelly is secreted by worker bees hypopharyngeal and salivary glands. Royal jelly has antibacterial, anti-inflammatory, vasodilation and hypotension, disinfectant, antioxidant, antitumor and  immunoregulation features.

 

KAYNAKLAR

 1. 1. Abdelhafiz, A. T., Abdelmonaem, J., Abdlerahman, M., Omar, A. and Aly, D., 2011. FV44 Egyptian bee honey and royal jelly as prophylaxis against premature tearing of the fetal membranes: An invitro testing model  (Note). Zeitschrift fur Wundheilung  Volume 16, Issue SUP_B, June 2011, Page 91.
 2. 2. Anonim, 2016. https://tr.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1_s%C3%BCt%C3%BC (Erişim tarihi: 14.04.2016)
 3. 3. Bílikova, K., Huang, S-C., Lin, I-P., Simuth, J. and Peng, C-C., 2015. Structure and antimicrobial activity relationship of royalisin, an antimicrobial peptide from royal jelly of Apis mellifera. Peptides 68 (2015): 190-196.
 4. 4. Anonim, 2016 (2). http://www.aribilim.com/ari-sutu-faydalari.html (Erişim tarihi: 14.04.2016)
 5. 5. Erdem, O. and Güngörmüş, Z., 2014. The effect of royal jelly on oral mucositis in patients undergoing radiotherapy and chemotherapy  (Article).  Holistic Nursing Practice. Volume 28, Issue 4, July-August 2014, Pages 242-246.
 6. 6. Günaldı, Ö., Güçlü, G., Postalcı, L., Eseoğlu, M., Yılmaz, I., Ofluoğlu, E. and Erdoğan, Ş., 2014. Can royal jelly prevent epidural fibrosis development after laminectomy? An experimental study  (Article). Journal of Neurological Sciences  Volume 31, Issue 2, 2014, Pages 257-265.
 7. 7. Honda, Y., Araki, Y., Hata, T., Ichihara, K., Ito, M., Tanaka, M. and Honda, S., 2015. 10-Hydroxy-2-decenoic Acid, the Major Lipid Component of Royal Jelly, Extends the Lifespan of Caenorhabditis elegans through Dietary Restriction and Target of Rapamycin Signaling. Journal of Aging Research Volume 2015, Article ID 425261, 7 pages.
 8. 8. Korkmaz, A. ve Öztürk, C., 2010. Arı Sütü. T.C. Samsun Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Eğitim ve Yayın Şubesi Yayını. http://samsun.tarim.gov.tr/Belgeler/Yayinlar/Kitaplarimiz/ari_sutu.pdf
 9. 9. Mahmoud, K. and Anas, T., 2015. The role of honey with royal jelly in protecting the graafian follicles from the toxicity of the Adriamycin Drug  (Article). International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences  Volume 7, Issue 4, 2015, Pages 376-385.
 10. 10. Matsuoka, T., Kawashima, T., Nakamura, T., Kanamaru, Y. and Yabe, T., 2012. Isolation and characterization of proteases that hydrolyze royal jelly proteins from queen bee larvae of the honeybee, Apis mellifera. Apidologie 43:685–697.
 11. 11. Mobasseri, M., Ghiyasvand, S., ostadrahimi, A., Ghojazadeh, M., Noshad, H. and Pourmoradian, S., 2015. Effect of fresh royal jelly ingestion on glycemic response in patients with type 2 diabetes  (Article). Iranian Red Crescent Medical Journal  Volume 17, Issue 9, 8 September 2015, Article number e20074, 5p.
 12. 12. Park, H. M., Hwang, E., Lee, K. G., Han, S. M., Cho, Y. and Kim, S. Y., 2011. Royal jelly protects against ultraviolet B-induced photoaging in human skin fibroblasts via enhancing collagen production  (Article). Journal of Medicinal Food  Volume 14, Issue 9, 1 September 2011, Pages 899-906.
 13. 13. Pourmoradian, S., Mahdavi, R., Mobasseri, M., Faramarzi, E. and Mobasseri, M., 2014. Effects of Royal Jelly Supplementation on Glycemic Control and Oxidative Stress Factors in Type 2 Diabetic Female: A Randomized Clinical Trial. Chin J Integr Med 2014 May;20(5):347-352.
 14. 14. Premratanachai , P. and Chanchao, C., 2014. Review of the anticancer activities of bee products. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 4(5): 337-344.
 15. 15. Rafat, N.,  Monfared, A.S., Shahidi, M. and  Pourfallah, T.A., 2016. The modulating effect of royal jelly consumption against radiation-induced apoptosis in human peripheral blood leukocytes  (Article). Journal of Medical Physics  Volume 41, Issue 1, January-March 2016, Pages 52-57. 
 16. 16. Ramadan, M. F. and Al-Ghamdi, A., 2012. Bioactive compounds and health-promoting properties of royal jelly: A review. Journal of Functional Foods, 4, 39-52.
 17. 17. Shidfar, F., Jazayeri, S., Mousavi, S.N., Malek, M., Hosseini, A. F. and Khoshpey, B., 2015. Does supplementation with royal jelly improve oxidative stress and insulin resistance in type 2 diabetic patients?  (Article). Iranian Journal of Public Health  Volume 44, Issue 6, 1 June 2015, Pages 797-803.
 18. 18. Siavash, M, Shokri S, Haghighi S, Shahtalebi MA, Farajzadehgan Z. The efficacy of topical royal jelly on healing of diabetic foot ulcers: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Int Wound J 2015; 12:137–142.
 19. 19. Yanagita, M., Kojima, Y., Mori, K., Yamada, S. and Murakami, S., 2011. Osteoinductive and anti-inflammatory effect of royal jelly on periodontal ligament cells  (Article). Biomedical Research, Volume 32, Issue 4, August 2011, Pages 285-291.
 20. 20. Yang, X., Li, J. and Wang, R., 2015. Antibacterial Mechanism of 10-HDA Against Bacillus subtilis. Advances in Applied Biotechnology Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 332, pp 317-324.

 

Fotoğraflar: