İlaçtan Önce

Konu : Tarım

Dünya nüfusunun artmasıyla gıda ihtiyacı da artmaktadır. Öte yandan nüfus atışıyla şehirleşme de artmakta tarım alanları gittikçe daralmaktadır.

Dünya nüfusunun artmasıyla gıda ihtiyacı da artmaktadır. Öte yandan nüfus atışıyla şehirleşme de artmakta tarım alanları gittikçe daralmaktadır. Bu durum tarım alanlarında birim alandan daha fazla ürün alınması gerekliliğini doğurmuştur. Birim alandan daha fazla ürün elde etmeye yönelik uygulamalar ise ürünün korunmasını beraberinde getirmiştir. İşte bu noktada artan zirai ilaç kullanımı üreticiden tüketiciye herkes için sağlık risklerini ve sağlık harcamalarını artırmıştır. Ayrıca kalıntı problemi ile birlikte pazarlamada da ciddi problemleri beraberinde getirmiştir.

Bu yazıda yoğun pestisit kullanılan üzüm yetiştiriciliğinde ilaç kullanımı azaltmaya, zirai mücadele etkinliğini artırmaya yönelik tedbirlerden bahsedeceğiz.

Daha bağ tesisi aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve alınabilecek basit tedbirlerle devam eden yıllarda zirai mücadele etkinliğini artırmak ve ilaç kullanımı azaltmak mümkün olabilecektir.

Yazının devamı