İncir ve Ekonomisine Genel Bir Bakış

Yazar : Berrin ŞAHİN
Konu : Tarım

Türkiye, kuru incir üretim ve ticaretinde, Dünyada ilk sırada yer almaktadır.

 

Türkiye, kuru incir üretim ve ticaretinde, Dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde Doğu Karadeniz'den başlayarak, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde, Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'daki nehir vadilerinde incir ağaçlarına rastlamak mümkündür. İncir, yetiştiricilik açısından en uygun koşulları Ege Bölgesinde Büyük ve Küçük Menderes havzalarında bulmuştur ve bu bölgede daha çok kurutmalık incir yetiştiriciliği hâkimdir. İncir bu kadar geniş bir yayılış alanı bulmasına karşın, ekolojik koşulların farklılığı nedeniyle değerlendirme şekilleri, bölgeler arasında değişiklikler göstermektedir (Anonim, 1999).

 İncir, taze ve kuru olarak değerlendirilir, ezme, lokum, reçel, marmelat, pekmez, alkol yapımında, kozmetik sanayinde, pastacılık sektöründe kullanılır. Yaprak ve meyveleri, kahve ve çay yapımında katkı maddesi olarak değerlendirilmektedir, hatta incir çekirdeği yağı elde edilmektedir. 

İncir kışları ılık, yazları sıcak ve kurak yerler ister. Yıllık ortalama sıcaklığın 18-20°C olduğu yerlerde yetişir. Meyve doğuşundan hasat sonuna kadar olan Mayıs-Ekim aylarında daha yüksek ortalama sıcaklıklar ve özellikle meyve olgunluğu ve kurutma döneminde (Ağustos-Eylül ayları) 30°C’ye kadar çıkan ortalama sıcaklıklar istenir. Bu, güneşte kurutma yönünden önemlidir. Sıcaklığın -9oC’nin altına düştüğü yerlerde ekonomik anlamda incir yetiştiriciliği yapılamaz.

İncir ağacının optimum yağış isteği yıllık 625 mm’dir. Yağış miktarının 550 mm’nin altına düşmesi durumunda sulanması gerekir. Özellikle kuruma yönünden yağışların Kasım-Haziran aylarında olması, kurutma mevsimi olan Temmuz-Eylül aylarının yağışsız ve hava bağıl neminin %40-45 olması istenir. 

İncir ağacı toprak istekleri yönünden fazla seçici değildir. Ancak kuru incir kalitesi söz konusu olduğunda, toprak istekleri yönünden de seçici olur. Derin, kumlu-killi, yeterli organik materyal ve kirece sahip topraklar ister, taban suyu 2 m’den daha az olan topraklarda kaliteli ürün vermez.

Yazının devamı