Yağış Değerleri Ve Türkiye Zeytinyağı Rekoltesinin Karşılaştırılması

Konu : Tarım

Ülkemizde ve dünyada küresel iklim değişikliği hissedilmektedir. Tarımsal faaliyetlerde de küresel iklim değişikliğine göre gelişmeler yaşanmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada küresel iklim değişikliği hissedilmektedir. Tarımsal faaliyetlerde de küresel iklim değişikliğine göre gelişmeler yaşanmaktadır. Zeytin ağacı bir sene çok ürün verip bir sene az ürün vermektedir. Periyodisite Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de sorundur. Verim kayıplarının yaşandığı yıllarda zeytinyağı fiyatları yükselmektedir. Zeytinyağının bol olduğu yıl fiyatlar düşmektedir. Ekonomik bir ürünün fiyatları yıllara göre çok değişmemelidir. 

Periyodisitenin oluşmasında ilk etken genetik faktörlerdir. Zeytin ağacı buna yatkındır. Diğer faktörler ise iklimsel faktörler, hasat, bitki koruma önlemleri, budama, sulama ve gübrelemedir. Tarımsal gelişmelerin ve mekanizasyonun ilerlemesi zeytin çiftçisini de geliştirmiştir. Üreticiler daha dikkatli üretim yapmaktadır. Kalite ve verime önem vermektedirler. 

Türkiye’de son 10 yılda kaç ton zeytinyağı hangi iklim koşullarında üretildiğinin araştırılmıştır. Yağışların ve sıcaklıkların değiştiğini bu değişimlerin zeytinyağı rekoltesine etki ettiği gözlemlenmiştir. Toplam yağış miktarlarının değişmediği ancak mevsime göre farklılıkları oluştuğu görülmüştür.  

Türkiye’deki zeytinlik alanlar, 600,000 ha civarında olup; toplam tarım alanlarının % 2’sini, oluşturmaktadır.

Zeytin çoğunlukla su kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlarda yetiştirilmektedir. 

Zeytinliklerin yaklaşık % 75’i, sulama olanaklarından yoksun, besin maddelerince fakir ve meyilli yerlerde, geri kalan % 25 zeytinliklerimiz az meyilli veya düz arazilerde bulunmaktadır. 

Zeytin Ağaçları hayatiyetlerini devam ettirmesi, geliştirmesi ve ürün verebilmesi için suya ihtiyacı vardır. Zeytin ağaçlarında sulama zamanı verilen su miktarından daha önemlidir. Sulama için en kritik dönem yaz sonudur. Yağışların yeterli olmadığı alanlarda kış sulaması faydalı olabilir.

Günümüzde yeni zeytinliklerin çoğunluğu sulanabilecek şekilde oluşturulmaktadır. Geleneksel olarak oluşturulmuş zeytinlikler sulu tarıma dönüştürülmektedir. 

Yazının devamı