Bağlarda Yaz Budaması

Konu : Tarım

Bağlarda uyanmalar tamamlandı ve görünen o ki bu sene bağlarımızın verimleri oldukça iyi.

Bağlarda uyanmalar tamamlandı ve görünen o ki bu sene bağlarımızın verimleri oldukça iyi. Asmada uyanan gözler uzamaya ve salkımlar büyümeye başladı. Yaz budamasının zamanı geldi. Peki nedir yaz budaması?

Yaz budaması veya yeşil budama; vejetasyon dönemi içerisinde büyümekte olan generatif ve vegatatif organlarda yapılan budama ve benzeri uygulamalara denilmektedir. Bu uygulamalar yaprak alma, filiz alma, uç alma, salkım seyreltme gibi işlemlerdir. Ürün kalitesinin arttırılması için (salkım ve tane seyreltme), asmanın havalanmasının sağlanması ve gelişmenin devamlı organlar üzerine yoğunlaştırılması için (filiz alma, obur alma, uç alma) yaz budaması yapılır.

Filiz alma: 

Salkımsız sürgünlerin, iki ve daha yaşlı dallar ve gövdeden çıkan sürgünlerin (obur sürgün) çıkarılması işlemidir. Sürgünler 10-25 cm uzunluğa ulaştığında yapılmaktadır.

Uç alma: 

Kuvvetli büyüyen verimli yazlık sürgünlerin uç kısımlarının kesilmesi işlemidir. Bu sayede sürgün uzamasının yavaşlatılması ve salkımların daha iyi gelişmesi amaçlanmaktadır.

Yaprak alma: 

Bu işlem önemli ve dikkatlice tatbik edilmesi gereken bir işlemdir. Asmanın gelişim durumu, ürün miktarı ve iklimsel koşullar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Yaprak alma işlemi salkım altında kalan, kuvvetli gelişen asmalarda birbirini gölgeleyen, iç kısımda kalmış ve salkımı kapatmış yaprakların asmadan kopartılarak uzaklaştırılması işlemidir. Asmada yaprak alınması, hem salkımın ortaya çıkarak uygulanan hormon ve ilaçlamanın istenilen hedefe ulaşmasını sağlar, hem de üzümün olgunlaşmasında olumlu rol oynar.

Yaprak alma işleminin dikkatli yapılması şu açıdan önemlidir; yanlış zamanda ve miktarda alınan yaprak, gelişimi doğrudan olumsuz etkiler. Çünkü fotosentez sonucu elde edilen ürünler asmanın gelişiminde kullanılır. Örneğin ben düşme döneminden sonra alınan yapraklar salkımların direkt güneş ışınlarına maruz kalmasına ve olgunlaşmanın gecikmesine, hatta aşırı yapıldıysa salkım uçlarının yeterli besin sağlanamamasından dolayı kurumasına neden olabilir.

Salkım seyreltme işlemi daha çok sofralık ve şaraplık üzüm üretimi yapan çiftçilerimizin yaptığı bir uygulamadır. Fakat kurutmalık üzüm üreticilerinin de yılın gelişine göre bu işlemi yapmaları gerekebilmektedir. Salkım seyreltme, kaliteli ürün için asmanın bakabileceği yeterli miktarda salkım bırakılarak diğer fazla olanlarının alınması işlemidir. Asma haddinden fazla salkıma bakamaz. Seyreltme yapmaz isek zaten salkımlar rekabete girerek tane çapı ve ağırlıklarını azaltacaktır. Bu da, bize kalite kaybına sebep olacaktır.

Bundan sonra asmanın uyanmasından, hasadına kadarki süreçlerden bahsedeceğim. Bu süreçlerden bahsederken kullanacağımız bağ ile ilgili bazı terimlere yabancılık çekmemeniz için Buraya kadar asma hakkında sizlere kısaca bilgiler verdim.  

Yazının devamı