Ekoloji Temelli Eğitim: Ekolojik Okur-Yazarlık

Yazar : Merve AKTAŞ

Okul öncesi ve okul çağı dönemi, çocukların bilgi ve becerilerinin temellerinin atıldığı dönemdir.

“Çocuk ve doğa hareketi şu temel fikirden güç alıyor: Doğadaki çocuk, soyu tehlike altında olan bir türdür ve çocukların sağlığı ile Yeryüzü’nün sağlığı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.”

Richard Louv

Yazının devamı