Duvar Tipi Split Klima Kullanımlarında Enerji Verimliliği

Duvar tipi split klimalar, soğutucu akışkanın buharlaşma ve yoğuşma özelliğinden faydalanılarak ortamda bulunan ısıyı transfer etmeye yarayan cihazlardır.

1. GİRİŞ 

Duvar tipi split klimalar, soğutucu akışkanın buharlaşma ve yoğuşma özelliğinden faydalanılarak ortamda bulunan ısıyı transfer etmeye yarayan cihazlardır. Split klimalarda iç ünite serpantinlerinden geçen soğutucu gaz, ortamdaki ısıyı soğutucu akışkan içerisine absorbe ederken buharlaşarak ortamın soğutulması sağlanır. Buharlaşan soğutucu akışkan dış üniteye geldiğinde yoğuşarak iç ünitede emdiği ısıyı dış ortama atar. Bu işlem gerçekleşirken elektronik kart devresi,  iç ve dış ünitedeki fan motorları ve gazın cihaz içindeki dolaşımını sağlayan kompresör, elektrik enerjisi harcar. 

Küresel ısınmanın kendini açık bir şekilde iklim değişiklikleriyle göstermesi, hava şartlarındaki ani değişimler, enerji maliyetlerindeki aşırı artış ve ekonomik nedenler, split klimaların kullanımını yaygınlaştırmıştır [1]. Piyasadaki arz talep dengesi de çok farklı tiplerde ve çok farklı özelliklerde split klima çeşitlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır [2], [3]. Bu ihtiyaç artışı nedeniyle split klima kullanımı ve enerji verimliliği konularında daha fazla bilimsel çalışma yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Son yıllarda yapılan pek çok araştırma ve yayın, bu gerçeği bizlere göstermektedir.

El Sherbini ve Maheshwari [4] split klimaların kondenserlerine gölgeleme yaparak elektrik enerjisinden tasarruf edilmesi üzerine yapmış oldukları çalışmada performans katsayısında (COP) % 2,5 oranında bir artış gözlemlemişlerdir. 

Daut vd. [5] bir ortamı soğutmak için fotovoltaik (PV) panel içeren ve DC akımla çalışan bir iklimlendirme sistemi tasarlamış ve imal etmişlerdir. 

Barreira vd. [6] 410A aracı akışkanlı bir klima sistemini simüle etmişlerdir. Bazı sistem performans değerleri, deneysel verilerle kıyaslanmıştır. Bu model ayrıca sistem verimliliğinin artırılmasında, kondenser ve evaporator geometrilerini bulmak için de kullanılmıştır. 

Kumlutas vd. [7] bir split klimanın iç ünitesini sayısal olarak modellemişlerdir. Modelden elde edilen değerler, deneysel sonuçlar ile elde edilen değerlerle kıyaslanmıştır. 

Joudi ve Al-Amir [8] R22 gazı ile soğutma modunda çalışan evsel bir iklimlendirme sisteminde, değişik alternatif soğutucu akışkan kullanımını deneysel olarak incelemişlerdir. Ayrıca sistemin farklı performans değerlerini hesaplamışlardır.

Türkiye, enerji temininde dışa bağımlı bir ülkedir. Ayrıca enerji hammaddesinin oldukça büyük bir kısmı dışarıdan satın alınarak karşılanmaktadır.  Türkiye’de aşırı sıcak ve ılıman bölgelerde ortamların hem ısıtılmasında hem de soğutulmasında yaygın şekilde split klimalar kullanılmaktadır. Ülkenin koşullarından dolayı split klimalardan en az enerji harcayarak en fazla fayda alabilmemiz gerekir. Bunun için enerjinin en verimli şekilde kullanılması gerekir.

Bu çalışmada split klimalara verdiğimiz birim enerjiden en fazla ısıtma ve soğutma yükü elde edebilmek için önerilerde bulunulmuştur.

Yazının devamı