Dünyada ve Türkiye’de Organik Tarım

Türkiye iktisadi hayatında geçmişten itibaren tarım, önemli bir yere sahip olmuştur.

GİRİŞ

Türkiye iktisadi hayatında geçmişten itibaren tarım, önemli bir yere sahip olmuştur. Gerek elde edilen iktisadi kazanç gerekse Türkiye’ nin sahip olduğu doğal şartlarla tarımsal faaliyetler büyük çeşitlilik arz etmekte ve bu sayede söz konusu faaliyetin önemi daha da artmaktadır. Geçmişte sıklıkla dile getirilen Türkiye’ nin tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke olduğu ifadeleri günümüzde büyük ölçüde değişmiş olmakla beraber tarımın halen önemli bir yeri olduğu bir gerçektir(DOĞANAY ve ALIM, 2016).

Yazının devamı