Güneş Enerjisi ve Tarım

Konu : Tarım

Tek başına Güneş Sistemi’nin kütlesinin % 99,8’ini oluşturan güneşin, 1 saniyede yaydığı enerji insanoğlunun bu güne kadar kullandığı enerjinin 15.000 katıdır.

ÖZET

Dünyada yaşamın kaynağı olan güneş hakkında genel bilgiler verilerek bu enerjinin tarım alanında nasıl kullanılabileceğini anlatan çalışmamızda amacımız; dünyada güneş enerjisinin tarım alanındaki uygulamalarından örnekler verilerek Türk tarımının gelişiminde yol gösterici olmaktır.

GİRİŞ

Güneş yarıçapı 700.000 km (dünya yarıçapının yaklaşık 109 katı) ve kütlesi 2×1030 kg (dünya kütlesinin yaklaşık 330.000 katı) olan bir yıldızdır. Güneşin yaklaşık % 90’ı hidrojendir. Güneşin korunda(merkezi) hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. Güneşin toplam ışıması 3.8×1026 J/saniye olduğundan, güneşte bir saniyede yaklaşık 600 milyon ton proton, yani hidrojen tüketilmektedir. Güneşin merkezinde, temelde hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon reaksiyonu meydana gelir. Güneşin merkezi yaklaşık 15-16 milyon derecedir. 

Tek başına Güneş Sistemi’nin kütlesinin % 99,8’ini oluşturan güneşin, 1 saniyede yaydığı enerji insanoğlunun bu güne kadar kullandığı enerjinin 15.000 katıdır. Ayrıca güneşin sıcaklığı gittikçe artmakta olup hesaplamalar 1 milyar yıl sonra dünyanın da artık Venüs gibi üzeride yaşam olmayan kuru bir gezegen olacağını göstermektedir. Ama bu insanoğlunun o güne kadar güneşten yararlanmayacağı anlamını çıkarmayacaktır. 

Güneş ışınımının tamamı yeryüzüne ulaşmaz, %30 kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır. Devamında gelen ışınımının %20′si atmosfer ve bulutlarda tutulur. Güneş ışınımının %50′si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Bu enerji ile Dünya’nın sıcaklığı yükselir ve yeryüzünde yaşam mümkün olur. Rüzgâr hareketlerine ve okyanus dalgalanmalarına da bu ısınma neden olur. 

Yazının devamı