GAP Bölgesinde Verimlilik Arayışı

Tarımsal üretim ve tarımsal işlemede büyük bir kapasiteye sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde ciddi bir verimlilik kaybı yaşamaktadır.

Eski Ahit'in(Tevrat) yaratılış hikayesinde der ki,

"Rab, insanlık aleminin babası olan, Adem'i yaratmadan önce Aden'de, içinde Hayat Ağacını da barındıran ve her türlü meyvesi olan bir bahçe dikti. Aden'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp, oradan dört kola ayrılıyordu. Bu ırmaklardan ilkinin adı Pişon'dur; altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar. İkincisinin adı Gihon'dur; Kuş ülkesinin sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmak Dicle, dördüncü ırmak ise Fırat'tır..."

Eski Ahit'in yaratılış hikayesinde anlatıldığı üzere Paleolitik dönemden kalma Adıyaman Palanlı mağarasının duvarına, mağara devri insanları tarafından 40.000 yıl önce, kazı tekniği ile stilize edilmiş "Dağ Keçisi" figürü bize kadim geçmişimize nereden bakacağımıza dair önemli ipucu vermektedir.

İlk insandan günümüze kadar yeryüzünün birçok noktasında tarım ve doğaya ait izdüşümleri görmek mümkün. Yağmur ormanlarından tropikal iklimlere, Beyaz gecelerden kurak coğrafyalara kadar uzanan yelpazede yaşam çeşitliği var olmaktadır.

Bereketli Hilal diye adlandırılan tarihin en kıymetli topraklarına sahip Mezopotamya'da zaman ve dönem geçtikçe üretmek zorlu hale gelmiş. Değişen iklim koşulları, artan göç, işsizlik ana etken görülse de değişimin ve dönüşümün kaçınılmaz olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. Değişim ve dönüşüm kaynakları vurdu, kaynaklar tükenmeye yüz tuttu. Popüler ifadeyle etkin kaynak kullanımı ve verimlilik gibi kavramlar önem kazandı.

Yazının devamı