Dünya Şarap Üretim ve Tüketiminde Son Yıllarda Yaşanan Gelişmeler

Önceki yıllarda olduğu gibi, Avrupa Birliği içinde yer alan bağların miktarı, Avrupa komisyonun yayınladığı bağ alanlarının sınırlandırılmasını esas alan bir yönetmeliğe rağmen fazla etkilenmiştir.

Önceki yıllarda olduğu gibi, Avrupa Birliği içinde yer alan bağların miktarı, Avrupa komisyonun yayınladığı bağ alanlarının sınırlandırılmasını esas alan bir yönetmeliğe rağmen fazla etkilenmiştir.  Bu durum yine de Avrupa bağlarının uzun dönemde alan bakımından dengede kalacağı anlamına gelmektedir. Eldeki mevcut veriler 2012 – 2013 yılları arasında, Portekiz, Romanya, Yunan ve Avusturya bağ alanlarında bir önceki yıllardaki hasat ile karşılaştırıldığında alan olarak sabit bir durumun olduğu öngörülürken,  İspanya ve İtalya’daki geniş bağ alanlarında beklenildiği gibi bir düşüş olduğu gözlemlenmektedir. 

2012 – 2013 yılları arasında geçmişte elde edilen verilere göre, bağ alanlarının 10000 ha ile 20000 ha arasında bir düşüş olduğunu göstermiştir. 2011 – 2012 yılları arasında ise aşağı yukarı 36000 ha lık bir azalmadan 2 kat daha az olduğu saptanmıştır. 

Yazının devamı