Üretirken Dünyayı Tüketirken Kendini Koru

Yazar : Özkan KIZILAY

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli önemli ihtiyaçlardan biri besindir.

İnsanların hayatlarını devam ettirebilmesi için gerekli önemli ihtiyaçlardan biri besindir.  Besin, yaşamı sürdürmek için gereksinim duyulan inorganik ve organik kimyasal maddeleri topluca belirten terimdir. Dünyada en çok tüketilen besinlerin başında Patates( Solanum tuberosum) gelmektedir. Dünya ve ülkemizin en önemli kültür bitkisi konumundadır. Yıldan yıla tüketimi artmakta, tüketimin artmasından bağlı olarak üretimde artmaktadır.

Birim alandan maksimum verim alınabilmesi için kullanılan pestisit miktarları da bunlara bağlı olarak artış göstermektedir. Patates bitkisine yoğun olarak kullanılan pestisitlerin insan sağlığına olumsuz etkileri bulunmaktadır. Kullanılan pestisitler kalıntılarıyla soframıza kadar gelmektedir. Bu kalıntılar Akut ve Kronik olarak zehirlenmelere yol açabilmektedir. Agrobest Grup, Vita Longa® projesi kapsamında bu konularla alakalı çalışmalarda. İnsan sağlığına koruyarak pestisitlerin olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için mücadele etmektedir. 

Bu proje kapsamında toprağa insana faydalı olan çözüm önerilerden Cedriks®(%1,5 Pseudomonas fluorescensstrain Pf1) Pseudomonas fluorescens  toprakta ve yaprak filosferinde bulunan alttaş (enzim yoluyla eylem gösteren molekül) yarışma yoluyla patojen kontrolü sağlar. 

Kimyasal hiçbir kalıntısı bulunmayan bu ürün, patates tarımında yerini almak için Vita Longa® ürün geliştirme ekibi yoğun şekilde bu ürün üzerinde çalışmaları devam etmektedir. 

Cedriks®, İnsan sağlığına olumsuz etkisi olmamakla beraber toprakta bir kalıcılığı bulunmayan Doğal ve Biyolojik Çözümdür. İçerisinde bulunan bakterinin topraktaki faydalı organizmaların çoğalmasında da etkisinin bulunduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 

Cedriks® ürünüyle alakalı topraktan kaynaklı birçok hastalığın önüne geçilmektedir. Bu nedenle bizim için en önemli yer olan bitkinin yumrusu kimyasal bir ürünle temas etmemiş olması Cedriks®’i  insan sağlığı için ön plana çıkarmaktadır. 

Vita Longa®  proje ekibi birçok kültür bitkisi ve birçok hastalık ve zararlılar üzerine Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir. Vita Longa® hedefi Doğaya dost ürünler ile çevreyi koruyarak, etkin hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştrirek sofralarımıza kalıntısız sağlıklı ürünlerin gelmesini sağlamaktır. Bizim için ‘Sağlıklı bir bitki, sağlıklı bin insan’ demektir. 

 Patates bitkisinin diğer en önemli problemlerinden biri olan Kök-Ur Nematodu (Meloidogyne spp) dır. Patates bitkisinin üzerinde meydana getirdiği urlar nedeniyle yumrular pazar değerini kaybeder. Kökteki urlanmalar nedeniyle, bitkinin topraktan su ve besin alımı kısıtlanır. Üst aksamda gelişme geriliği ve sararma Yapraklarda sararma ve meyve silkmeleri olur. Gelişme yavaşlar ve durur. Bitki kuruyabilir. Bulaşık bitkilerde besin elementi eksikliğine benzer belirtiler görülür. Fungus, bakteri gibi diğer hastalık etmenlerine giriş kapısı oluşturur. Bu hastalıkla alakalı Ar-Ge Çalışmaları Bio-Nematon Ürünüyle alakalı yapılmış olup ruhsat aşamasında bulunmaktadır. BIO NEMATON®, içerisinde entomopatojen bir fungus olan  Paecilomyces lilacinus'un spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir nematisittir. 1 ml'sinde 1x108 koloni oluşturabilen yapı bulunmaktadır. Etki Mekanizması; Hiperparazitizm olan BIO NEMATON® Meloidogyne spp., Heterodera spp., Radopholus spp., Tylenchulus spp. gibi köklerde zarar yapan bir çok Nematod türüne karşı etkilidir. Bu Ürün yerine kullanılan kimyasal ürünlerin insan sağlığına ciddi derece olumsuz etkileri bulunmaktadır. Vita Longa® ekibi Bu ürünle alakalı 4 yıldır Ar-Ge çalışmasını yürütmekte ve istediği aşamalara gelmiş bulunmaktadır. 

Doğanın bize sunduğunu insanlığa sunarak sofralarınıza sağlık taşıyoruz.

 

Özet 

Soframıza kadar gelen pestisitlerin Rezüdi değerlerini en aza indirgemek için insan sağlığını tekrar ön plana çıkarmaya çalışan Agrobest Grup un Patates bitkisindeki Vita Longa® projesinde yapılan çalışmalar ve İnsan sağlığının yanında toprak çevre sağlığında önemseyen Vita Longa® projesi yıldan yıla saha faaliyetlerini artırmakta ve emin adımlarla ilerlemektedir. Vita Longa® Projesindeki amaç ilk olarak insan sağlığını önemi içermektedir.

The Agrobest Group is working on the Vita Longa® project in the potato plant, which is trying to bring human health back to the foreground in order to minimize the residues of pesticides that come up to the maximum level of the pesticides, and the Vita Longa® project which cares about soil environmental health besides human healthy. The purpose of the Vita Longa®Project is firstly to promote human healthy.

 

Anahtar Kelime: İnsan Sağlığı, Kalıntı, Patates, Besin, Vita Longa, Agrobest Grup, Bio-Nematon, Cedriks®,Bakteri, Nematod, Zehirlenme, patates hastalıkları, patates nematodu ve mücadelesi

Keyword : Human Health, Residue, Potato, Food, Vita Longa, Agrobest Group, Bio-Nematon, Cedriks®, Bacteria, Nematode, Toxicity, potato diseases, potato nematode