Emekle Yemek

Konu : Gastronomi

Gıdaların muhafazası insanlığın başlangıcından beri uğraşıla gelen hayati bir konudur.

Gıdaların muhafazası insanlığın başlangıcından beri uğraşıla gelen hayati bir konudur. Yüzyıllardır pek çok başarılı girişimde bulunulmuş olmakla birlikte modern teknoloji sayesinde bu girişimler geliştirilerek günümüzde gıdalara uzun süreli ve taze olarak ulaşılabilmesi sağlamıştır. Eski çağlardan beri kullanılan bu yöntemler gıdaların besin içeriğini büyük ölçüde korurken, yine bir muhafaza yöntemi olan fermantasyon ile gıdalarda besin değerinde de iyileştirilmeler olabilmektedir. 

 

Gıda maddeleri hasat ardından hızlı bir bozulma evresine girmektedir. Bu sebeple, kurutma, dondurma, turşu yapma ve konserveleme gibi pek çok yöntem kullanılarak bu evre uzatılmaya çalışılmaktadır. Hem gıda güvenliğini sağlamak hem de besin değerlerini korumak için en ucuz ve en az enerji harcayan proseslerden biri olan fermantasyon, bir gıda maddesinin vitamin değerlerini ve sindirilebilirliğini arttırarak besin değerini yükseltme potansiyeli için de kullanılan önemli bir biyoteknolojik yöntemdir [1]. Bu ürünler sanayi ölçeğinde sıklıkla üretilmek ile birlikte eski alışkanlıkların korunması ile evlerde de yılın uygun dönemlerinde küçük ölçekte üretimler yapılarak aile tüketimine sunulmaktadır. Yoğurt, sirke, ekmek, zeytin gibi pek çok ürün fermantasyon yöntemi ile üretilebilmektedir. Bu yöntem, yoğunlukla laktik asit bakterileri ve mayaların dahil olduğu, oksijenli ya da oksijensiz koşullarda gerçekleşen prosesleri içermektedir. Elde edilen son ürünler faydalı bakteri ve mayalardan oluşan probiyotik içerikleri dolayısıyla bağışıklık, sindirim, solunum sistemi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi üzerinde pozitif sağlık etkilerine sahiptir. Bu yazıda, evde fermente ürünleri üretmeyi tercih edenler için pratik önerilerde bulunarak tüketilen besinin avantajlarından ve kısaca gerçekleşen işlemden bahsedilecektir.

Yazının devamı