Yerel Yönetimlerin Tarım Sektörü Üzerinde Değişen Rolü

Yazar : Muhammet VURMAZ
Konu : Tarım

Ülkemiz yerel yönetimler seçimlerini çok şükür geride bıraktı. Her seçim ayrı bir heyecan, ayrı bir umut ve yeniliğe kapı aslında.

Ülkemiz yerel yönetimler seçimlerini çok şükür geride bıraktı. Her seçim ayrı bir heyecan, ayrı bir umut ve yeniliğe kapı aslında. Özellikle de yerel yönetim seçimleri bölge halkı açısından bir hayli önemli. Şimdi tüm belediye başkanlarımızın önlerinde koca bir 5 yıl bulunmakta. Hepsine başarılar dilemek istiyorum.

5393 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu ile yetkilendirilen  yerel yönetimlerimiz, kamu hizmeti açısından vatandaşlarımıza en yakın hizmet birimi olma özelliğini taşımakta. Ancak son yıllara baktığımızda, özellikle büyükşehir belediyelerinin hizmet yelpazeleri  bizlerin alıştığı türden bir belediyeciliğin yanı sıra, daha geniş, farklı sorunlara da çözüm arayan bir kurum haline geldiğini görmekteyiz. Örneğin 1980 yıllarında bir il belediyesinin tarım sektörüyle ilgili plan, program ve yatırım yaptığını görmemiz imkansızdır. Kanunen de yasak olan bu durumun, günümüz sistemine baktığımızda ortadan tamamen kalktığını görmekteyiz. 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nu şöyle bir incelediğimizde, tarım ile ilgili ‘’Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler’’ (Büyükşehir Belediyesi Kanunu Ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.) yine aynı kanunda ‘’ Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak…’’(Büyükşehir Belediyesi Kanunu,md-7,i)denilmektedir. Aslında bu maddeler yerel yönetimler açısından bakıldığında çok farklı bir boyut ve hizmet kanadını oluşturmakta ve bölge tarım sektörü açısından ise oldukça yararlı olduğunu düşünmekteyim. Bölgenin sorunlarını en iyi bölgede yaşayanlar bilir ve bölge tarımının sorunlarıyla birlikte çözümlerini de en iyi bölge çiftçisi bilecektir. Bu sebepledir ki vatandaşın hesap sorma noktasında kendisini daha etkili ve yetkili hissettiği yerel seçimlerde, tarım sektörüne doğru katkı sunmak isteyen aday profili kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır.

Geçtiğimiz 2014 yerel seçimlerinin propaganda dönemine baktığımızda tarım sektörü ile ilgili projelerin sayısı ile, 2019 yılındaki projelerin sayısını oranladığımızda durum çok açık ve net bir şekilde ortadadır Merkezi hükümetimizin vermiş olduğu destekler olsa dahi bunun yanında yerel yönetimlerimizin verebileceği, nokta atışı diyebileceğimiz destekler hız açısından oldukça yarar sağlayacaktır. 

Değişen Dünya’da, değişen ve gelişen Ülkemizde, yerel yönetimlerimizin de rollerinin değişmesi kadar doğal bir durum yoktur aslında. Ama bu konuda sevindirici olan konu ise, sektör açısından incelendiğinde şu an sıkıntı yaşanılan bir çok durumun bundan sonra, yerel yönetimlerin etkili gücüyle çok daha rahat ve başarılı bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Gün geçtikçe artacak projeler ile tarım sektörü farklı bir heyecan ve ivme kazanacaktır. Hızımız kesilmesin, seçim öncesi yaşanılan durumun uygulamayla da örneklerini görmek dileğiyle. Kazanan Ülkemiz olsun, kazanan çiftçimiz olsun diyorum sektörün bu duruma çok ihtiyacı var. Saygılarımla.