Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Yazar : Kerem SAVRAN
Konu : Tarım

Müdürlüğümüz 1937 yılında, "Zeytincilik İstasyonu" adı ile Bornova'da bugünkü yerinde kurulmuştur. Kuruluş 1945'de "Bahçe Kültürleri İstasyonu" adını almış ve 1950 yılına kadar çekirdekten zeytin fidanı üretmiştir.

Müdürlüğümüz 1937 yılında, "Zeytincilik İstasyonu" adı ile Bornova'da bugünkü yerinde kurulmuştur. Kuruluş 1945'de "Bahçe Kültürleri İstasyonu" adını almış ve 1950 yılına kadar çekirdekten zeytin fidanı üretmiştir.

 

1950 yılında çıkan bir kanunla Türkiye Zeytincilik Teşkilatı tamamen kuruluşumuza bağlanarak adı "Zeytincilik Enstitüsü" olarak değiştirilmiş ve imkânları ölçüsünde araştırma yapılmaya başlanmıştır.

 

1965 -1970 yılları arasında Eğitim Merkezi ve Laboratuvarlar kurulmuş, 1967-1968'de Kemalpaşa'da kamulaştırılan yaklaşık 550 dekarlık arazi de bünyeye katılarak, kuruluşun imkânları geliştirilmiştir.

 

Tarım Bakanlığı'nın 1971 yılındaki kararı ile "Zeytincilik Araştırma Enstitüsü" adını alan kurum, Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gıda Tarım Organizasyonu (FAO) teşkilatları arasındaki anlaşma gereğince, teknik imkânlarını geliştirerek her türlü araştırma ve eğitim çalışmalarını yapabileceği ileri bir düzeye ulaşmıştır.

 

09.06.2011 tarihinde Bakanlığımızdaki yeniden yapılanma sonucunda kurumumuzun adı "Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

 

ÇALIŞMA KONULARI

 

 

Çalışma konuları üzerinde 25 idari, 60 teknik personel ve 39 işçi ile 143 proje sonuçlandırılmış, 28 araştırma projesi ise halen devam etmektedir. Özellikle 2005 yılında uygulanan sertifikalı fidan kullanarak zeytin bahçesi tesisi desteği ve 2B arazilerinin zeytin tarımına açılması ile Türkiye’de büyük artış gösteren zeytin ağacı sayısı ile konu ülkemizde önemini bir kat daha arttırmıştır.

 

Merkez Arazisi (Bornova) 

Seralar ve tohum yastıkları

2 da

Tohum damızlığı

5 da

Fidan üretim sahası

10 da

Bina, garaj ve notlar

15 da

Muhtelif çeşit ve anaç parselleri

68 da

 

Üretim ve Araştırma Sahası (Kemalpaşa) 

Koleksiyon bahçesi

80 da

Damızlık parselleri

110 da

Araştırma sahası

170 da

Üretim sahası

70 da

Muhtelif bina ve yollar

15 da

Diğer Araştırma Enstitüleri'ne tahsisli

105 da

BÖLÜMLER

 

Islah ve Genetik Bölümü

 

Yetiştirme Tekniği Bölümü

 

Bitki Sağlığı Bölümü

 

Gıda Teknolojileri Bölümü

Bölümümüzde sofralık zeytin konusunda; sofralık zeytinin kimyası, sofralık zeytin işleme teknikleri, ambalajlama ve muhafaza konularında, zeytinyağı konusunda; zeytinyağı kimyası, zeytinyağı sanayi, rafinasyon, depolama ve ambalajlama konularında araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bölümümüz Sofralık Zeytin ile Zeytinyağı Tebliği ve Standartları’nın hazırlanması ve revizyonlarında diğer kuruluş ve özel sektörlerle işbirliği halinde çalışmaktadır. Her yıl üretici, usta, teknisyen, mühendis ve sanayici bazında düzenlenen eğitim kurslarıyla, sofralık zeytin ve zeytinyağı ile ilgili yayınlarımızla, birebir ve telefon görüşmeleri ile konuyla ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Zeytinyağı laboratuarımız 1970-1992 yılları arasında Uluslararası Zeytinyağı Konseyince akredite edilmiş olarak hizmet vermiştir. Yeniden akredite olmak için hem Sofralık Zeytin hem de Zeytinyağı analizleri konusunda laboratuarımızın çalışmaları devam etmektedir. Bölümümüz teknik elemanları konuyla ilgili yurt içi ve imkanlar ölçüsünde yurt dışında düzenlenen toplantı, kurs, seminer ve sempozyumlara katılımlarını sürdürmektedirler. İstasyonumuz bahçesi ve İstasyonumuza ait Kemalpaşa’da bulunan üretim, araştırma ve uygulama alanlarından elde edilen zeytinlerin sofralık ve yağlık olarak işlenmesinden sonra sofralık zeytinlerin ve yağların değerlendirilmesi, depolanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve satışa sunulması bölümümüz faaliyetleri arasındadır.

 

Tarım Ekonomisi Bölümü

 

Toprak-Su kaynakları Bölümü

 

Laboratuvarlar