Niş içinde niş...

Dünyada her şeyin karşıtıyla var olduğu ve birindeki gelişmenin diğerini de yükselttiği gözlenmektedir. Nitekim konvansiyonel tarım ve biyo teknoloji alanındaki son gelişmeler bir yandan karşıt görüş olarak tanımlayabileceğimiz organik tarımın da gittikçe daha fazla yaygınlaşan ve bir yöntem olmasına neden olmaktadır. Organik tarımın dünyada 2007 yılı itibariyle pazar büyüklüğü yaklaşık 46 milyar dolar olmuş, 2010 yılında ise 60 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ayrıca 2000’li yıllarda 18 milyar dolar olan ihracat hacmi 2006 yılında 38,6 milyar dolara ulaşmıştır. Gıda sektörü dünyada ortalama yüzde 5 oranında büyürken organik gıda pazarının yüzde 20’ler seviyesinde büyüyor olması da sektörün ciddi bir ivme kazandığına işaret etmektedir. Hernekadar organik üretimi kazanmış olduğu bu ivmeyle hala bir niş pazar olarak değerlendirmek zor olsa da; organik tarımı niş olarak tanımlıyorsak, biyodinamik tarımı da niş içinde bir niş olarak ifade etmek çok yanlış olmayacaktır. Ancak kanımca biyodinamik tarımda uygulamanın oldukça katı prensiplere bağlı olması ve özel uzm anlık gerektirmesi ve maliyetlerinin daha yüksek olması nedeniyle uygulayıcıların konuya sadece ticari olarak değil de bir felsefe ve yaşam biçimi olarak da yaklaşmaları ve benimsemeleri gerekmektedir.