Aylara Göre Zeytin Bakım Takvimi Temmuz 2020

Konu : Tarım

Temmuz ayında en önemli işimiz sulamadır. Sulamayı ne şekilde yapacağız? Sulanamayan arazilerde ne yapacağız?

Temmuz ayında en önemli işimiz sulamadır. Sulamayı ne şekilde yapacağız? Sulanamayan arazilerde ne yapacağız? 

Sulama sistemimiz var ise mutlaka damlama sulama ile sulama yapmak gerekiyor. Çünkü zeytin yetiştirilen alanlarda yıllık yağış miktarında düşme ve düzensizlikler söz konusudur. 21 Haziran gün dönümüdür bunun öncesinde bahar ve yaz mevsimi kendini hissettirirdi. Temmuza girdik sıcaklar yeni başladı. Bunun avantaj ve dezavantajları vardır. Zeytin sineğinin biyolojisi gereği sıcaklığa ihtiyacı var. Bunu sağlamadı ve birden sıcakların bastırmasıyla zararı azalacaktır. Ancak hastalıkların zarar seyri kısmen uzamıştır. Ayrıca yeni sürgünler bakımlı bahçelerde daha fazla uzamıştır. 

Su tarım açısından birinci kriterdir. Susuz tarım yapamayız. Sulanamayan bahçelerde ne yapacağız? 

- Pimaş Boru yardımı ile
- Çöp torbalarına su doldurarak
- Kış suyunu araziden kaçırmayarak
- Tankerle
- Tankere damlama sistemi kurarak
- gövdeyi toprak ile kapatarak
- gövdeye kireç sürerek
- budamayı esasına göre yaparak
- su tutucu maddeler kullanarak
- topraktaki organik madde miktarını arttırarak

Suyu tutturmaya çalışırız. 

 

Diğer bir işimiz de yabancı otlarla mücadelededir. Aslında zeytin tarımında yabancı otla mücadele yerine onların olumlu özelliklerinden yararlanmak lazım. 

Yabancı otların yararları

1.İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Kullanılır

2.Çay Olarak Yararlanılır

3.Baharat Olarak Kullanılır

4.Sepet, Hasır, Süpürge v.b. yapımında kullanılır

5.Tekstil sanayisinde boya bitkisi olarak kullanılır

6. İnsan yiyeceği olarak kullanılır

7. Hayvan yemi olarak kullanılır

8.Arıların bal yapması için çiçek olarak kullanılır
9.Sap ve saman elde etmede yararlanılır
10.Yakacak olarak kullanılır

11.Yeşil gübre olarak yararlanılır
12.Toprak yorgunluğunu önler
13.Yaban hayatı için yiyecek ve barınak oluştururlar.
14.Su ve rüzgar erozyonunu önler
15.Doğal dengeyi korurlar

16. Yararlı böceklere konukçuluk ederler

17. Toprağın organik maddesini arttırırlar

18. İnsan ve hayvanlar için tıbbi özellikleri 

19. Gen kaynağıdırlar

 

Özellikle küçükbaş hayvancılığın arttırılması, doğal ve gerçekten gezen kanatlı yetiştiriciliği bizim bahçelerimizde yapılmalıdır.

Köy kahvesi toplantısında üreticilerimize bağda bahçede bulunan otları biçin getirin köyde hayvana yedirin dediğimde kim yapacak bu işi dediler. Köylüye satılmayan bahçeler şehir hayatından bıkmış insanlara satılıyor ve tarımın geleceği bu insanlara emanet ediliyor. Çok büyük bir yanlışa gidiyoruz.

Üreticilerimiz köylülerimiz arazilerinizi satmayın, üretimden çıkmayın çoluğunuza çocuğunuza bırakın yoksa hepimize aç kalacağız.