NŞA – Normal Şartlar Altında

Beynimize nakşedilmiş bir kısaltma, bir terimdir; NŞA – Normal Şartlar Altında, orta / lise kimya derslerimizden bu yana…

Beynimize nakşedilmiş bir kısaltma, 

bir terimdir;

NŞA – Normal Şartlar Altında,

orta / lise kimya derslerimizden bu yana…

 

Aslında bu ayki konumuz kimya değil,

“zeytinyağının 

tüketiciye ulaşan satış fiyatı”.

 

Farz edelim ki;

tüm zeytinyağı satanlar dürüst,

sattıkları üründe herhangi bir hile, 

bir kandırmaca yok,

maliyetin üzerine konulan kâr makul,

herkes iyi niyetli,

pazarda, piyasada her şey NŞA.

 

Ne var ki,

her şey NŞA iken, nasıl oluyor da,

sızma zeytinyağının litre bazında fiyatları;

ürünler / markalar / satanlar arasında fark, 

neredeyse 10 misline kadar çıkabiliyor?

 

Fiyat vermeksizin, 

herhangi bir ürünü / markayı / satanı da

hedef almaksızın,

tersten giderek bir hesap yapalım:

 

Son tüketiciye ulaşan 

“nihai fiyata % 100” diyelim,

ve de adım adım sondan başa gidelim…

 

Satıcının nihai fiyata etkisi;

 

Zeytinyağının “satışa hazır ürün” 

haline dönüşmesinin nihai fiyata etkisi;

 

Zeytinden zeytinyağı elde edilmesi için 

“sıkım”ın nihai fiyata etkisi;

 

Zeytinyağı elde edilecek 

“zeytin”in nihai fiyata etkisi;

 

Özetleyelim:

1 litre zeytinyağının 

satış fiyatının;

% 60’ını zeytin,

% 15’ini sıkım,

% 10’unu ambalaj,

% 15’ini son satıcı oluşturur.

 

Maliyet ile ilgili bu oranlar,

normal şartlar altında,

en fazla +/- birkaç puan değişir.

 

Markalar arasında fiyat farkı ise;

yine normal şartlar altında,

 

Ben,

genel hatlarıyla maliyet dökümünü verdim.

Bundan sonrası tüketiciye kalmış.

 

Bilinçli tüketicinin,

bu oranları ve değişkenleri 

göz önünde bulundurarak,

“zeytinyağının satış fiyatı”nın;

nasıl oluştuğuna dair bir fikri olmasına,

markette, yazlık yerlerde, yol kenarında,

sosyal medyada ya da bir şekilde 

karşılaştığı markalı / markasız ürünlerin

nasıl o kadar ucuz ya da pahalı olduğunu, 

artık daha doğru değerlendirebilmesine,

ayrıca ürünün NŞA üretilip üretilmediğini

daha net görebilmesine, bir nebze katkım

olabildiyse, ne mutlu bana…

 

Sağlık huzur lezzet keyif diliyorum.