Emin GÜZEL

Emin GÜZEL
Emin GÜZEL, Prof. Dr. - Akademisyen
 
Lisans eğitimini 1974-1980 yılları arasında Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları bölümünde ve Doktora eğitimini ise 1980-1985 yılları arasında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.
 
1985 yılında çalışmaya başladığı Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda 1998 yılından itibaren profesör kadrosunda çalışmaktadır.
 

 

YAZILARI