Hukuki Şartlar & Gizlilik

1. Sorumluluğun Reddi
1-A. Apelasyon E-Dergi’de köşe yazısı niteliğinde fikir beyan eden yazılardan ve yazı altı yorumları ile sitedeki her türlü yorum ve paylaşımdan yazarlar ve yorum sahipleri sorumludur. Hukuki ihlal niteliği taşıyan yazılarla ilgili Apelasyon E-Dergi’ye bilgi verildikten 24 saat içinde ilgili yazı askıya alınır/yayını durdurulur/veritabanından kaldırılır. Mağduriyeti gidermek amacıyla karşılıklı mutabakat ile gerekirse tekzip yazısı yayımlanır.
 
1-B. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar Apelasyon E-Dergi satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dâhil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Apelasyon E-Dergi web sitesindeki malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da veritabanının ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dâhil olmak üzere tüm yazılım, eklenti ve bileşenlerin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.
 
1-C. Apelasyon E-Dergi bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanındalık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiçbir garanti vermez. Siz (Apelasyon E-Dergi değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız.
 
2. Sorumluluğun Sınırlanması
2-A. İhmal da dâhil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Apelasyon E-Dergi apelasyon.com malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.
 
2-B. Apelasyon E-Dergi’yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Apelasyon E-Dergi’nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.
 
2-C. Eğer Apelasyon E-Dergi malzemelerinden ya da Apelasyon E-Dergi’nin herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz Apelasyon E-Dergi’yi kullanmamaktır.
 
3. Son Bulma
Bu anlaşma, Apelasyon E-Dergi tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, üye/abone girişi gerektiren alanlara erişme yetkiniz artık yoktur ve bu alanlardan ve siteden bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir.
 
4. Gizlilik Haklarınız
Apelasyon E-Dergi gizlilik haklarınıza önem verdiği için aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:
4-A. Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunu açıkça sorarız. Apelasyon E-Dergi’yi işletirken size kısmi Kişisel Bilgi’lerinizi sorabilir ve Apelasyon E-Dergi’yi ve üçüncü parti hizmetlerin özellikleri hakkında size zaman zaman güncelleme gönderebiliriz.
4-B. Bilgisayarınızın web tarayıcı yazılımının (browser) dosyalarının içine ‘cookie’ adında bir dosya yerleştirebiliriz. Cookie’nin kendisi, hakkınızda Kişisel Bilgi içermese de, web sitesinin tarafınızdan nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerle, siteye bilerek ve özellikle verdiğiniz bilgilerin, site tarafından ilişkilendirilmesini olanaklı kılar.
 
5. Yorumlar
5-A. Yapılan yorumlardaki kural ihlallerinde yorum ve/veya üye/abone engellenebilir.
5-B. Apelasyon E-Dergi yorum denetiminde içerik politikasındaki ilkeleri göz önünde bulundurmaktadır.
5-C. Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmez.
5-D. Telif ve kopyalama hakkı ihlallerine izin verilmez.
5-E. Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşecek, milli haysiyeti ve değerleri karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek yorumlar engellenir.
5-F. Reklam veya tanıtım niteliğindeki paylaşımlar engellenir.
5-G. Her türlü yasal sorumluluk bu yorumları yazan şahıslara aittir.
 
6. Diğer
Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.