Mehmet Erhan EKMEN Dr. - Ziraat Y. Mühendisi

Ankara’da 1967 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsili Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Su Ürünleri Bölümü'nde lisans ve Tarım Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde ekonomi lisans eğitimi aldı. Bunlara ilaveten mesleki alanda çok sayıda sertifikalı eğitime katıldı.

Askerlik sonrası özel sektörde çeşitli işlerde çalıştıktan sonra TBMM’de 5 yıl milletvekili danışmanlığı ve T.H.K’da genel başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu. Devlet memurluğu görevine Ankara Üniversitesi’nde başladıktan sonra T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na geçti. Bakanlıkta daha çok Avrupa Birliği, dış ilişkiler ve projeler ile ilgili işlerde çalıştı. AB’ye uyum çalışmaları kapsamında iki ayrı Fasılda Müzakere Heyeti'nde ve birçok alt çalışma grubunda başkan ya da üye olarak görev aldı. AB projelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve MFİB’de değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar yaptı. Üretici örgütlenmesi alanında rekabet gücü, değer zinciri ile ilgili AB ve mili bütçeli projeleri yürüttü. Halen T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde, tarımsal istatistik metodolojileri alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çeşitli seminerlerde ve uluslararası konferanslarda mesleki konularda eğitimler vermekte ve sunumlar yapmaktadır. Tarım ile ilgili konularda günlük gazetelerde ve dergilerde bilimsel ve mesleki içerikli makaleler yazmaktadır. Bu güne kadar yayımlanmış 1 kitabı ve 300’e yakın makalesi bulunmaktadır.