Mücahit Taha ÖZKAYA Doç. Dr. - Ziraat Yüksek Mühendisi

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü’nden mezun oldu ve aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. C.I.H.E.A.M.’a bağlı Mediterranean Agronomic Institute of Chania’dan [«Propagation of Olive (Olea europaea L.) by Tissue Culture» (Danışman: Prof.Miltiadis Vasilakakis ve Dr.Spiros Lionakis)] konusunda yaptığı Yüksek Lisans tezi ile Ziraat Yüksek Mühendis unvanını aldı. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’ndan [«Bazı Zeytin (Olea europaea L.) çeşitlerinde Farklı Uygulamaların Çeliklerde Anatomik ve Biyokimyasal Yapı Üzerine Etkileri» (Danışman: Prof.Dr.Menşure Çelik)] konusunda yaptığı Doktora tezi ile Doktor Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Sadece zeytin konusundaki çalışmalarını içeren dosyası ile Doçent unvanını almıştır.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Derneği (ISHS)-Zeytincilik Çalışma Grubu’nun 1995 yılından beri üyesi olduğu halde 2000-2008 yılları arasında Dönem Başkanlığını üstlendi. 2000 yılından itibaren ISHS-Zeytincilik Çalışma Grubunun İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 1998 yılından itibaren Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği üyesidir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)-AARINENA bünyesinde 2004 yılında kurulmasına karar verilen Zeytincilik Bilgi Ağı’nın Türkiye Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi kurmak için 2000 yılında oluşturulan UZZK-İcra Kurulunun Akademik Üyeliği, UZZK’nın Tarım Kanunu sayesinde 2007 yılında resmiyet kazanması sonucunda 2008 yılından itibaren Ankara Üniversitesi temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından itibaren Uluslar arası Zeytin Konseyi Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

2006 yılında oluşturulan [“Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zeytin Ve Zeytinyağı İle Diğer Bitkisel Yağların Üretimindeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/41, 170, 177, 263, 295 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonu”] ve 2008 yılında oluşturulan [“Türkiye Büyük Millet Meclisi Zeytin Ve Zeytinyağı İle Diğer Bitkisel Yağların Üretiminde Ve Ticaretinde Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/27,34,37,40,102 Esas Numaralı) Meclis Araştırması Komisyonu”]’da dörder ay sure ile Uzman Danışman olarak görev yapmıştır.

ISHS-Zeytincilik Çalışma Grubu bünyesinde her dört yılda bir düzenlenen Uluslararası Zeytincilik Sempozyumu’nun beşincisini düzenleme kurulu başkanı olarak 2004 yılında İzmir’de düzenlemiştir.

Farklı süreler içinde; Elsevier, Scientia Horticulturae (SCI-index), dergisine makale hakemliği, CABI Publishing’e kitap hakemliği, INTAS’a (http://www.intas.be/) proje hakemliği yapmıştır. Halen özellikle zeytincilik konularında farklı bilimsel dergilere makale hakemliği yapmaktadır.

Zeytincilik konularında ülkemizi temsil etmek amacıyla İtalya’da düzenlenen EXOLEA-2006 ve EXOLEA-2008 fuarlarına, İspanya’da düzenlenen Uluslararası Zeytincilik Sergisi-2008’e davet edilmiştir. EXOLEA fuarlarında ülkemizin farklı yörelerinden butik zeytinyağlarının sergilenmesini sağlamanın yanında verdiği tebliğlerle tanıtımını da yapmıştır. Dört ay süren İspanya’daki sergide ise, ülkemiz zeytinciliğini temsil edebilecek ürünlerin tanıtımını sağlamak yanında, düzenlenen Türk Günü’nde Doç.Dr.Fügen Özkaya ile birlikte hazırladığı bazı Türk zeytinyağlı yemeklerinin tadımı ve tanıtımını yapmıştır. Aristotle Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ERASMUS kapsamında zeytincilik konusunda ders vermiştir.

TRT’nin yapımcı Melda Yılmaz tarafından hazırladığı, Zeytin konulu belgeseline (Anadolu Mucizesi Zeytin) danışmanlık yapmıştır.

Zeytincilik konularında, TUBİTAK, DPT, TAGEM ve Ankara Üniversitesi destekli çok değişik projelerde yönetici veya yardımcı araştırıcı olarak görev yapmıştır. 

Zeytincilikle ilgili yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayınlamış makaleleri yanında yerli ve yabancı kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır.

Fügen Özkaya ile evli ve Ece (1999) ve Defne (2005) adında iki kız babasıdır.