Mustafa Sacit İNAN - Ziraat Y. Mühendisi

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

mustafasacit@manisabagcilik.gov.tr