İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi – SKOOP

Yazar : Bilge KEYKUBAT

İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi – SKOOP, 5 Ekim 2021 tarihinde, “Yaşam İçin Elele” mottosuyla, toplumsal fayda yaratacak, insanın, toplumun ve tüm canlıların kaliteli ve etkin yaşam sürmesine katkı sağlayacak, değişim gerektiren toplumsal konularda proje ve faaliyetler geliştirmek üzere kuruldu.

İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi – SKOOP, 5 Ekim 2021 tarihinde, “Yaşam İçin Elele” mottosuyla, toplumsal fayda yaratacak, insanın, toplumun ve tüm canlıların kaliteli ve etkin yaşam sürmesine katkı sağlayacak, değişim gerektiren toplumsal konularda proje ve faaliyetler geliştirmek üzere kuruldu.

Hedefimiz, ülkemizde henüz az sayıda bulunan sosyal kooperatif modelinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda toplumsal katkıyı esas alarak, dönemsel olarak açıklanacak çalışma alanlarında projeler ve kalıcı hizmetler geliştirmektedir.

SKOOP’un ilk iki yıl için belirlenen temel çalışma alanı, çevre ve iklimdir. SKOOP olarak bu konuda projeler geliştirmeyi, toplumsal bilinç ve farkındalığını artıracak, bununla birlikte özellikle genç kuşakların erken yaşta sosyal girişimcilik ve kooperatifçilik konularında gelişmelerine katkı sağlayacak iş birliklerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
 
Sosyal kooperatifler kamu ve özel sektörün tek başına çözüm üretemediği veya çözüm üretmekte yetersiz kaldığı özellikle sosyal, sağlık, eğitim ve çevre hizmetlerinin sağlanmasında ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımının desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösterirler. Ayrıca, sosyal fayda yaratma hedefi ile kâr amacı güden şirketlerin girişimci ruhunu bir araya getirirler. Sosyal kooperatifler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlardan en az bir tanesini amaç edinirler.
 
Bu doğrultuda SKOOP olarak, stratejik hedeflerimiz arasında, sosyal kooperatifçiliği yaygınlaştırmak, toplumsal fayda yaratacak ekosistem oluşumuna hizmet edecek network’ü oluşturmak, güçlü bir kurumsal iletişim yapmak, kurumsal yönetim ilkelerini benimsemek yer alır. Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verilebilirlik bizler için en önemli ilkeler olarak öne çıkar. 
 
SKOOP, toplumsal gönüllülüğü ilke edinmiş, farklı sivil toplum örgütlerinde uzun yıllar deneyim kazanmış kendi alanlarında çok değerli kamuoyu önderleri ve profesyonellerden oluşan Yönetim ve Danışma Kurulları ve Strateji, Fon, Kaynak Yaratma ve Kurumsal İletişim olarak oluşturulan çalışma grupları ile güçlü bir yapıya sahiptir. SKOOP olarak hem hayata geçirdiğimiz kooperatifçilik sistemi hem de özellikle yurt dışı fonlarını ülkemize çekerek kaynak yaratımı konusunda da örnek bir model yaratmayı amaçlarız. 
 
SKOOP olarak ilk projemizi, İzmir Bilim ve Teknoloji Park ortaklığında, Pancar Derneği liderliğinde Avrupa Birliği Balkans Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional Employment Practice (ByLeap) destek fonu ile geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik.  “Green Focus for EntreComp” başlıklı bu projede, yereldeki gençlerin girişimcilikleri yerel sorunlara çözüm zemininde fırsat sunularak desteklendi ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağ. Proje ile ayrıca, ihtiyaçlar ile girişimleri buluşturarak girişimcilik ve kooperatifçilik ruhunu eğitimle destekleyecek; yerel sorunlara uluslararası çözümler önerildi.
 
SKOOP’un bir diğer projesi de Çevre Dostu İş Yeri Projesi’dir. SKOOP’un kapsayıcılık ve çoğul katılımı destekleyen ilkesini temel alarak oluşturulan bu proje ile, çevreye ve iklim değişikliklerine duyarlı birey, ticari işletme ve okulların dahil olduğu, yerelden başlayan bir “Farkındalık Ağı” oluşturmak hedeflenir.  SKOOP, çevre ve iklim bilinci ile dönüşümü hedefleyen işyerlerine, uzman gönüllüleri ve proje ortakları sayesinde yol göstericilik görevini de üstlenir.
 
Proje ile aynı zamanda SKOOP ORMANI oluşturulmasında katkı sağlanmıştır.
 
SKOOP’un bir diğer projesi de, geri ve ileri dönüşüm ile en az atık ilkelerini gözeten, Yeşil Sofralar’dır. İzmir’den başlayan hareketin tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor. 
 
Yeşil sofranın gereklilikleri hakkında:
* Sebze meyve ve nebat atıklarından lezzetli sağlıklı menülerin çıkarılabileceği sofra dekorasyonunun da ileri dönüşümde olabileceği farkındalığını  yaratmaktır.
 
Geri ve ileri dönüşüm projesi olarak deri atıkları, kamyon ve tır branda bezlerinin atıklarından zevkle kullanılabilir çanta  ve dekorasyon eşyaları hazırlayıp satışa sunduk . 
İyi tarım uygulamalarını çok önemsiyoruz  doğal Skoop Ballarını satışa sunuyoruz.
 
Skoop olarak sürdürülebilirliğin doğru işlenebilmesi için toplumun tüm dinamiklerine ulaşılması gerektiğini düşünüyor , ana odağımız Çevre ve İklim aksında ,sosyal kültürel sanatsal ve sportif etkinliklere önem veriyoruz.
 
Hepimizi derinden üzen deprem kıyımı ile birlikte çalışmalarımıza yoğun bir şekilde depremzedelere yönlendirdik. 
 
Ayni ve nakdi yardımların sonrasında  en çok  psikolojik ilk yardımın gerekliliğini öğrendik.

Travma terapistleri ve sanatçılar ile birlikte Sanat İyileştirir ! projesini  başlattık.

Dört haftadır düzenli olarak Bornova Belediyesi depremzedelerin olduğu yerleşekelerde psikolojik terapi seansları, seramik atölyesi, resim atölyesi, drama atölyeleri devam ediyor. İki haftadır İzmir Büyükşehir Belediyesi Özdere tesislerinde aynı uygulamayı başlattık. Deprem ile birlikte ortaya çıkan aspest ve arıtma gereksinimleri için proje toplantılarımız devam ediyor.