DERTLERE DEVA BİTKİ “KEKİK”

Yazar : Ünal KARIKDr

Kekik deyince aklımıza kendine özgü kokusuyla yeşil yaylalarımızı çağrıştıran bitkiler gelir.

Kekik deyince aklımıza kendine özgü kokusuyla yeşil yaylalarımızı çağrıştıran bitkiler gelir. Aynı çiçekli bitki ailesi içinde olmalarına karşın farklı cinslere dahil bitki türleri, ülkemizde kısaca "kekik" deyip geçtiğimiz otsu bitkileri oluşturur.  Çünkü yerel isimler bölgeden bölgeye veya bitkiden bitkiye farklılık gösteriyor. Çoğu zaman farklı türler aynı isimle anılıyor. Ülkemizde ticareti yapılan ve yaygın olarak kullanılan, hepsi Ballıbabagiller (Labiatae=Lamiaceae) familyasına bağlı kekik türlerinin dahil olduğu cinsler olup bunlar: Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus’tur. İhracatı en çok yapılan ve uçucu yağ üretiminde kullanılan türler, Origanum onites (bilyalı kekik, İzmir kekiği), Origanum vulgare subsp. hirtum (İstanbul kekiği, kara kekik), Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği, yayla kekiği, toka kekiği), Origanum majorana (Beyaz kekik, Alanya kekiği), Origanum syriacum var. bevanii (dağ kekiği, Suriye kekiği, İsrail kekiği)’dir. Bunlar dışında ticareti yapılan diğer türler Coridothymus capitatus (İspanyol kekiği), Thymbra spicata ve Thymbra sintenisii (sivri kekik), Satureja cuneifolia, Satureja hortensis, Satureja montana, Satureja spicigera (Trabzon kekiği), Thymus eigii

Tüm bu türlerin ortak özelliği yüksek miktarda uçucu yağ içermeleri ve uçucu yağın ana bileşiğinin karvakrol ve/veya timol olması. Bunlar kekiğe kendine özgü kokusunu veren maddeler. 

Yazının devamı