Üzüm İdaresi

Yazar : Yüksel SAVAŞ
Konu : Tarım

Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi başta Manisa ili olmak üzere İzmir ve Denizli illerinde üretimi yapılan geleneksel bir tarım ürünümüzdür.

Kuru Üzüme Müdahil Kurum Talebi

Çekirdeksiz kuru üzüm üretimi başta Manisa ili olmak üzere İzmir ve Denizli illerinde üretimi yapılan geleneksel bir tarım ürünümüzdür. Üretim açısından dünyada ABD ile baş başa ilk iki sırayı alıyoruz. İhracatta ise açık ara öndeyiz. Yani ürettiğimiz kuru üzümün çok büyük bir kısmını satıyoruz. Yarım milyar dolara ulaşan bir ihracat gelirimiz bulunuyor. Diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi üzüm üretiminde de yıldan yıla ürün hasılatında değişiklikler oluyor. Bu durum diğer bütün faktörler sabit bile olsa başlı başına fiyat oluşumuna etki etmektedir. Geçimini kuru üzümden sağlayan üreticiler oluşacak kuru üzüm fiyatını her yıl merakla beklemektedir. Beklentinin altında oluşan fiyat düzeyi üreticiyi üzmekle birlikte sektörün bütün paydaşları tarafından dile getirilen bir söylemi de alevlendirmektedir. Üretici temsilcileri, işlemeciler ve ihracatcılar kuru üzüme fiyat istikrarını sağlayacak stok müessesesi ve müdahale kurumunun kurulmasını istemektedirler(1,2,3). Üretim ölçeği olarak bize en yakın ülke ABD de hali hazırdı bahse konu bir piyasa düzeni bulunmaktadır(4). Yani örneğimiz hazır önümüzde duruyor. Bu makalede kuru üzümde fiyat istikrarı sağlamaya matuf müdahil bir kuruma ait bizdeki eski bir düzenleme ile ABD’de mevcut olan  düzenden bahsedilmektedir. 

Yazının devamı