KOMPOST NEDEN YAPILIR

Kompostun hammaddesi organik ürünler olduğu için toprağa ve doğaya zarar vermez. Sağlıklı bir kompost sağlıklı ürünler ve sağlıklı insanlar demektir.


 Kompost yapılmadan organik atıkları toprağa bırakırsak bunların bozunması sırasında içerindeki besin maddelerini çoğu da okside olarak kaybolur. Oysa organik atıkların içerisindeki azot, fosfor, potasyum vs. elementlerin hepsinde toprak ve bitkiler faydalanır. Özellikle organik maddece fakir ve besin eksikliği görülen topraklara fakir topraklara sahip  ülkemizde, organik ürünlerin kompostlanmayıp toprağa direkt olarak bırakılması peşi sıra pek çok kaybı da beraberinde getirir.

 Evsel atıklarımızın ayrıştırılması ve geri dönüştürülebilir hale getirilmesi uzun sürmektedir. Ancak kompost yapımıyla evsel atıklar kısa sürede geri dönüşmüş olur. Çöplerimizde azalma olmuş olur.

Kompost kaliteli bir gübredir bunun yanında inorganik gübrelere göre çok daha çok su tutar böylece suyu da korumuş oluruz.