Dünden Bugüne Sabunculuk ve Geleneksel Zeytinyağı Sabunu I

Pek kadri bilinmese de; sabun insanoğlunun yaşam serüvenin en önemli, en vazgeçilmez ve lükse girmeyen en temel ihtiyaçlarından birisidir.

Pek kadri bilinmese de; sabun insanoğlunun yaşam serüvenin en önemli, en vazgeçilmez ve lükse girmeyen en temel ihtiyaçlarından birisidir. Hijyen;  insanın yaşamını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için gıdadan sonra ikinci sırada gelen önemli vazgeçilmezidir.

 

Her ne kadar tarihte; dini inanışları gereği, az yıkanmanın, makbul kabul edilmesinden ötürü, ilki doğumundaki vaftiz töreni, diğeri ise düğününden hemen önce olmak üzere, hayatı boyunca yalnızca iki kez banyo yapmış İspanya Kraliçelerinin (Kraliçe I. Isabel) yaşamış olduğu rivayet edilse de, temizlik insanoğlunun her zaman yaşamı ve sosyalleşmesi adına, gereksinim duyduğu, kültürel bir öğe olmayı da, varoluşunda barındırmıştır.

 

Geçmişinin M.Ö. 6000'lere dayandığı bilinen sabunun; Mezapotamya'daki kil tabletlerde adının ilk geçmeye başladığı tarih M.Ö. III binleri bulmaktadır. Sabunun ve hamam kültürünün en zirve yaptığı dönem Roma'ya dayanmaktadır. Kurdukları ılıca hamamlarını; yalnızca yıkanıp temizlenmek amacı ile değil, aynı zamanda toplumsal paylaşım, sosyalleşme aracı olarak kullanmışlar ve bu alışkanlıklarını, temas ettikleri çevre topluluklara ve toplumlara da yayışlardır.

 

Roma'nın yıkılmasının ardından; önemini ve varlığını yitiren hamamlar ile birlikte, üretiminin ve erişiminin azalanması yüzünden, sabun kullanamayan orta çağ Avrupa'sında, kötü hijyen koşulları yüzünden, büyük kitlesel ölümlere neden olacak olan kolera ve veba salgıların baş göstermiştir.

 

Kültürel ve ekonomik gelişimin de etkisi ile; 17 yy. Avrupa'sında sabun üretimi çeşitlenmiş ve özellikle, kokulu yağların ve doğal renklerin kullanımı ile üretilen farklı şekil ve tiplerdeki sabunlar, halk arasında sabun kullanımını yaygınlaştırmıştır.

 

Göçebe bir yaşam tarzına sahip olan Türk toplumunun sabun ile tanışması ise, 11. yy'a denk gelmekedir. Fakat lonca teşkilatı içinde bir meslek kolu olarak yerini alması ve üretiminin yaygınlaşması çok hızlı olmuştur. Dünyaca ünlü Türk hamamlarının da, sabun üretimine ve tüketimine katkısı azımsanacak gibi değildir.

Bizler doğru sabun kullanıyor muyuz?

Doğru el yıkamayı biliyor muyuz?

Hangi sabun nerede kullanılmalıdır?

Sıcak su sabunu ile soğuk su sabunu birbirinden farklı mıdır?

Evde sabun yapabilir miyiz? 

Hangi yağlardan sabun yapılabilir?

Sabunun kalitesini nasıl anlarız?

Tüm bu soruları ve daha fazlasının cevaplarını bundan sonra birlikte cevaplarını arayacağız. Sabun hergün defalarca kullandığımız ancak kalitesi veya etkisi ile ilgili fikrimizin olmadığı tarımsal yan ürünlerimizdendir.