Sağlıklı Bir Bitki, Sağlıklı Bin İnsan

Yazar : Emre Eren MUSLU

Artan dünya nüfusu ve azalan tarım alanları ile artan besin ihtiyacını karşılamak ve insanların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için tarımda bir takım yenilikler gerçekleşmektedir.

Artan dünya nüfusu ve azalan tarım alanları ile artan besin ihtiyacını karşılamak ve insanların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için tarımda bir takım yenilikler gerçekleşmektedir. Teknolojik ilerleme ve makineleşmenin yanı sıra hastalık ve zararlılardan kaynaklı kayıpların önüne geçmek ve birim alandan daha yüksek verim elde etmek için ilaç ve gübre kullanımı da artarak devam etmektedir. Bunlarla birlikte çevreye ve canlılara verilen zarar da artmakta, tüm bu olanların karşısında doğa ise bizlere cevabını olumsuz yönde vermektedir. Sürdürülebilirliği sağlamak için acil eylem planları uygulanması gerekmektedir. Aksi takdirde üretimde kayıpların daha çok olduğu ve yetiştiriciliğin gittikçe zorlaştığı bir dönem bizi bekleyecektir. Yetiştiricilikte önemli bir konu olan bitki koruma üzerine bu yıl daha fazla çalışmanın olacağı, ılıman geçen kışın ardından daha fazla zararlı ve hastalık etmenleri ile mücadele edeceğimizi unutmamamız gerekmektedir.

Taze sebze satışına yönelik üretimin yapıldığı önemli alanlardan biri olan örtü altı yetiştiricilikte en büyük sorunların başında toprak kökenli patojenler gelmektedir. Bunun en büyük nedeni olarak ise seraların uzun yıllardır aynı toprak üzerinde üretim faaliyetleri göstermesi, yoğun kimyasal kullanımı sonucu faydalı mikroorganizmaların yok olması ile toprağın doğal yapısının bozulması, hastalıkların direnç kazanması görülebilir. Bahsedilen patojenleri ise başta bazı nematod türleri ve kök hastalığı yapan fungal ve bakteriyel hastalık etmenleri oluşturmaktadır. Nematodun yoğun ve hızlı çoğalıyor olması, hâlihazırda hastalık etmenlerindeki direnç de düşünüldüğünde mücadelede kimyasal ilaçlar yeterli çözümü sunamamaktadır. Bu noktada toprağımızın eski haline dönmesini sağlamak, sürdürülebilir bir tarım yapmak için kimyasal mücadele dışında diğer mücadele yöntemlerini de kullanmak gerekmektedir. Bu yöntemlerin başında ise biyolojik mücadele gelmektedir.

 

Bugün sahip olduğumuz teknoloji ve yeni nesil ürünlerimiz ile topraklarımızda yok olan mikroorganizmaları tekrar toprağımıza verme şansına sahip olduk. Buradaki temel düşünce ise eskiden sahip olduğumuz verimli topraklarımızı tekrar verimli hale getirmek, direnç ve kalıntı problemlerini çözmek olmuştur. Portföyümüzde bulunan üç harika ürün ile toprakta son derece başarılı neticeler almaya devam etmekteyiz. Toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı kullandığımız içerisinde bir rhizobacter olan Pseudomonas fluorescens’in hücrelerini içeren, rekabet, antibiyosis, siderofor etki, dayanıklığın uyarılması (PGPR) gibi etki mekanizmaları ile Pyricularia oryzae, Alterneria spp., Mycosphaerella grasicola, Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii ve Sclerotinia homoeocarpa gibi kök çürüklüğü yapan bir çok etmene karşı etkili olan Cedriks ile içerisinde Trichoderma viride’nin spor ve misel parçacıklarını içeren, rekabet, hiperparazitizm gibi etki mekanizmaları ile Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii ve Sclerotinia homoeocarpa gibi kök hastalıklarına ve diğer hastalıklara neden olan etmenlere karşı etkili Bio Cure F ürünlerimiz mikrobiyal fungusitlerimiz arasında yer almaktadır. Nematodlara karşı etkili olan ürünümüz Bio Nematon ise içerisinde entomopatojen bir fungus olan Paecilomyces lilacinus’un spor ve misel parçacıklarını içeren mikrobiyal bir nematisittir. Sahip olduğu hiperparazitizm etki mekanizması ile Meloidogyne spp., Heterodera spp., Radopholus spp., Tylenchulus spp. gibi köklerde zarar yapan bir çok nematod türüne karşı etkilidir. Sahip olduğumuz bu ürünler ile hastalık ve zararlı etmenlerine karşı yürüttüğümüz mücadele programlarında büyük fayda sağladıkları görülmüştür. Özellikle kimyasal ilaçların uygulamadan sonraki her geçen gün etkisini yitirmesi ve bu aktiflere karşı oluşan direnç biyolojik ürünleri daha da cazip hale getirmektedir. Çünkü yeni nesil biyolojik ürünler direnç gibi bir sorunla karşılaşmadan toprakta her geçen gün çoğalabilme kabiliyetlerine sahiptirler. 

 

Diğer bir önemli konumuz ise geniş ekim alanlarına sahip olan buğdaydır. Bu dönemde karışımı yapılan çoklu herbisit, fungisit uygulamaları ile bitkilerde sararma gibi fitotoksisiteler oluşmaktadır. Hem bu yüzden hem de çevresel etmenlerden kaynaklanan stres durumlarında ise bitki sağlığına dikkat etmek gerekmektedir. Sahip olduğu %80 Sebze Yağ Asitleri içeriği ile bir bitki aktivatörü olan Green Miracle ise oluşan fitotoksisiteyi onarmakta ve oluşan stres durumlarına karşı bitkiyi kontrol etmektedir. Sağladığı bu fayda sayesinde de verime katkı göstermektedir.

 

Özet

 

Bazı nematod türleri ve kök hastalığı yapan fungal ve bakteriyel hastalık etmenleri bitkilerde büyük kayıplara neden olmaktadır. Nematodun yoğun ve hızlı çoğalıyor olması, hâlihazırda hastalık etmenlerindeki direnç de düşünüldüğünde mücadelede kimyasal ilaçlar yeterli çözümü sunamamaktadır. Bu noktada; toprağımızın eski haline dönmesini sağlamak, sürdürülebilir bir tarım yapmak için kimyasal mücadele dışında diğer mücadele yöntemlerini de kullanmak gerekmektedir. Bu yöntemlerin başında ise biyolojik mücadele gelmektedir.

 

Abstract

Fungal and bacterial disease agents that cause root diseases and some nematode species  cause high crop losses in plants. Current chemicals can not provide an adequate solution in plant protection because nematodes grow intensely and rapidly, and disease agents have evolved resistance to chemical products. At this point; it is necessary to use methods other than chemical ones to ensure that our soil returns to its original state and keep agriculture sustainable. Foremost method among these methods is the biological control.

 

Anahtar kelimeler: Kalıntı, Direnç, Organik Tarımda Kullanılan İlaçlar, Doğal Bitki Koruma, Organik ilaçlar, Sıfır Kalıntı, Vita Longa, AgrobestGrup, Cedriks, Biyolojik mücadele, Mikrobiyal fungusit, Entegre ürün yönetimi, Organik tarım, Bio Nematon, Green Miracle, Bio Cure F

 

Keywords: Residue, Resistance, Pesticides Used in Organic Farming, Natural Plant Protection, Organic Pesticides, Zero Residue, Vita Longa, Agrobest Group, Organic farming, Cedriks, Microbial Fungicide, Biological Control, Integrated Crop Management, Bio Nematon, Green Miracle, Bio Cure F