Altın Oran

Yazar : Dilek DURAK
Konu : Felsefe

Yaratan en büyük matematikçidir. demiş Sir James JANE adlı fizikçi ..

Yaratan en büyük matematikçidir. demiş Sir James JANE adlı fizikçi ..
Kalp atışlarımızda, DNA sarmallarının en ve boy oranlarında, kainatın özel tasarımında,bitkilerin yaprak dizilim kurallarında,kar tanesi kristallerinde,galaksilerin spiral yapısında ve pek çok yerde aynı sayı kullanılmıştır.Matematikteki üstün tasarım sayısı 1,618 yani ALTIN ORAN…


Pek çok mimari yapıda olduğu gibi Mısır Piramitlerinin yapımında da aynı oranın kullanıldığı görülmektedir.
Bir şekli tanımlayan temel ölçülerin birbirine oranının 1,618 i vermesi, onu altın orana yani kusursuz tasarıma uygun hale getirir.
Şimdi altın oran nerelerde mevcut, bir kaçına göz atalım isterseniz
1) Ayçiçeği: Ayçiçeği’nin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı altın oranı verir.

2) Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeğinde de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.

3) İnsan Kafası: Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla saçların çıktığı düğüm noktası denilen bir nokta vardır. İşte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral, bir eğri yaparak çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani eğrilik açısı bize altın oranı verecektir.

4) İnsan Vücudu: İnsan Vücudunda Altın Oran’ın nerelerde görüldüğüne bakalım:
a) Kollar: İnsan vücudunun bir parçası olan kolları dirsek iki bölüme ayırır(Büyük(üst) bölüm ve küçük(alt) bölüm olarak). Kolumuzun üst bölümünün alt bölüme oranı altın oranı vereceği gibi, kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verir.
b) Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. İşte size alaka… Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir.

5) Tavşan: İnsan kafasında olduğu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.

6) Mısır Piramitleri: Her bir piramidin tabanının, yüksekliğine oranı altın oranı verir.

8) Çam Kozalağı: Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir noktadan kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller (eğriler) oluşturarak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın orandır.

9) Deniz Kabuğu: Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına dikkat edenimiz, belki de koleksiyon yapanımız vardır. İşte deniz kabuğunun yapısı incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran olduğu görülmüştür.

10) Tütün Bitkisi: Tütün Bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı altın orandır.

11) Eğrelti Otu: Tütün Bitkisindeki aynı özellik Eğrelti Otu’nda da vardır.

12) Elektrik Devresi: Verilen n tane dirençten maksimum verim elde etmek için bir paralel bağlama yapılması gerekir. Bu durumda Eşdeğer Direnç, yani R eş= 1,618 dir.
13) Salyangoz: Salyangozun Kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (-ki biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.-) İşte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir.

14) Mimar Sinan: Mimar Sinan’ın da bir çok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camileri’nin minarelerinde bu oran görülmektedir.

Görüldüğü üzere birçok yerde bu  “ALTIN ORAN” vardır.


Dünyanın Altın Oranı


Peki Dünyamızın Altın Oran Noktası nerededir? Mekke şehrinin kuzey kutbuna uzaklığı ile Güney Kutbu na olan uzaklığının birbirine oranı tam olarak 1,618 yani _Altın Oran_ dır.
Mekke’den Güney Kutbuna uzaklık: 12341,32 km
Mekke’den Kuzey Kutbuna uzaklık: 7631,68 km 12341,32 / 7631,68 = 1,618
Gene Mekke şehrinin Güney Kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığında birbirine oranı 1,618
19980 km / 12348,32 km = 1,618
Mucize burada bitmiyor..Enlem  boylam haritasına göre de Dünyamızın Altın Oran Noktası gene Mekke’dir.
Mekke’den, günlerin değiştiği ve gündönümü çizgisi  olarak belirtilen sınıra Doğu yönünden uzaklığı ile Batı yönüne olan uzaklığının oranı 1,618 dir. Ayrıca Mekke’nin gündönümü çizgisine Batı yönünden uzaklığının, Dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da Altın Orandır.


Tüm harita sistemlerindeki birkaç kilometre deki küçük farklara rağmen Altın Oran noktası Mekke şehrinden asla dışarıya çıkmaz ve Kabe’yi içine alan mukaddes bölge dairesi içinde kalır.
Bu hesaplamaları biz de evimizde çok kolay yapabiliriz. Herkesin elinin altında bilgisayar ve internet var. İnternette google earth programını indirip cetvel özelliğini kullanarak yukarıda sözü geçen noktaların ölçümünü hassas bir şekilde yapabilirsiniz.
Kuran-ı Kerim’ de Mekke kelimesinin geçtiği ve oranı tüm insanlara iman verecek açık delillerin varlığından bahseden tek bir ayet vardır. Al-i İmran Suresi 96. Ayeti Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir. Der. Burada Mekke şehri ile ilgili Altın Oran Cenab-ı Hak tarafından nakşedilmiştir. Bu ayetin harf sayısı 47 dir. Harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesini buluruz.
47 / 1,618 = 29 ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Eğer bir harf fazla ya da eksik olsaydı bu oran asla oluşmazdı.
Evrende öyle muazzam bir denge ve öyle bir kusursuzluk ve uyum var ki ,bu durum asla bir tesadüfün olmadığını gösteriyor.
Albert Einstein, evrende tesadüfe yer olmadığını şu veciz sözüyle ifade ediyor; Tanrı zar atmaz
Evrendeki olaylar ve varlıklar arasındaki aynılıklar ve benzerlikler, her olayın ve her varlığın tek elden idare edildiğini gösteriyor.
Selam olsun inanmayanlara
Esenlikle kalın..