Zeytin: Bütün Ağaçların İlki

Boşuna ölmez ağaç ünvanını  almamıştır. Neredeyse dünyanın tüm yaşamına tanıklık etmiştir kadim ağaç zeytin.

Yazar: Oğuzhan Mecit Uslu
 
‘Bütün ağaçların ilkidir Zeytin.’

Boşuna ölmez ağaç ünvanını  almamıştır. Neredeyse dünyanın tüm yaşamına tanıklık etmiştir kadim ağaç zeytin. İnsanın yaşam kaynağı olmuş; zeytinin meyvesini yemiş, yağını sıkmış, karanlıkları aydınlatmış insanoğlu. Böylesi önem arzeden zeytin kutsal kitaplarda anlatılmış ve barışın simgesi olmuştur. Zeytin, zaytun, olive, zeta, elia, oliva, zai, zertum ,zait, zaitun, eleiwa, oleum, oli, huile, aceite... Her dilde bahsedilir zeytinden.

Doğum yeri Anadolu olan zeytin zamanla Yunanistan, İtalya, Afrika, İspanya, Fransa, Portekiz ve son olarak Amerika'ya yayılmıştır. Zeytin tarımının M.Ö. 6000’li yıllarda Suriye'de başladığı düşünülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni de içine alan Yukarı Mezopatamya ve Güney Ön Asya zeytinin ilk yaşam alanıdır. Suriye topraklarında yaşamış Sami uygarlığı zeytini ehlileştirip tarımını yapmış ilk uygarlıktır. Zeytinin dünyaya yayılışı da Anadolu topraklarını içine alan bu üçgenden olmuştur. Zeytin iki yoldan dünyaya yayılmıştır; ilk yol Anadolu'nun batısından Ege Adaları'na (Girit), oradan Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa, Kuzey Afrika'ya…İkinci yol ise Suriye'den Mısır ve oradan tekrar Kuzey Afrika'ya...

Zeytin ve zeytinciliğin tarihçesine kısaca göz atacak olursak;

Her Dinde Sözü Edilir Zeytinin
 

İnsanlık tarihinde çok önemli izler bırakmıştır zeytin ağacı. Artun Ünsal ‘ÖLMEZ AĞACIN PEŞİNDE’ adlı kitabında zeytin ağacının dinlerdeki yerinden şöyle bahseder:
 
"Zeytin, kutsal kitapların ağacıdır. Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için aynı simgesel anlamı taşır: Bereket,barış,,akıl,uzun ömür ve olgunluk..."
 
Tevrat'ın birinci kitabı Tekvin'e bakalım:
 
"Nuh, suların toprak üzerinden çekilip çekilmediğini  öğrenmek için yanındaki güvercini uçurdu... Akşama doğru güvercin ona döndü ve gagasında bir zeytin dalı tutuyordu...'' Nuh Peygambere ''Tufan sona erdi,''müjdesini veren güvercinin gagasında zeytin dalı ile dönüştü. 
 
'Vakitle ağaçlar kendilerine kral meshetmek için gittiler ve zeytin ağacına dediler 'Bize kral ol!' Ve zeytin ağacı onlara dedi: Allah'ın ve insanın bende sena ettikleri yağımı bırakayım da ağaçlar üzerine sallanmağa mı gideyim?'' İlk teklifi alan zeytin ağacı kral olmayı reddetmiş; incir ve asma da hakeza...
  
İsa, Romalılar tarafından Zeytindağı'nın eteğindeki ''Getshsemani'' bahçesinde tutuklanarak işkenceye götürülmüştü. Getshsemani İbranice'de ''yağhane ''anlamına gelir. Ve İsa zeytinlikler içine gömüldüğü Zeytindağı'ndan gökyüzüne çıkar... İncil böyle yazıyor. Aramice ''zeit'' zeytin İsa'nın dilini simgeliyor kimilerine göre; kimilerine göre de gözyaşlarını.
 
Zeytin doğal olarak sonuncu tek tanrılı din İslamiyet'in kutsal kitabı Kur-an'da da yer bulmuştur. "Allah su ile size ekinler, zeytin ve hurma ağaçları, üzümler ve çeşitli meyvelar yetiştirir'' diye yazar Nahl Suresi'nde. Tin Suresi'nde ise''Andolsun Tin ve Zeytun'a Sina Dağın'a '' cümlesi vardır. Tin, incir demektir Arapça...

Mü'minun Suresi'nde ''Sina Dağı'nda yiyenlere yağ ve katık olan zeytin ağacını var ettik.'' der. Abese Suresi'nde ise: ''Üzüm ve yoncalar,zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve nice çayırlar bitirdik''... ''Biz yağmuru bol yağdırdık. Sonra toprağı güzelce yardık. Onda daneler yetiştirdik.'' diye bahsi geçer zeytin ağacının.

Ve nihayet Nur suresi: ''Allah yeryüzü ve gökyüzünün nuru olandır. Sanki minber üzerine konmuş çerağdır. Billur bir kandil içinde yıldız gibi parlamaktadır. O çerağın yağı mübarek bir ağaçtan çıkar. O mübarek ağaç, öyle bir zeytin ağacıdır ki ne doğuda ve ne de batıda bulunur. O çerağın yanına ateş dokunmasa bile kendi kendine uyanıp nur saçar. Çünkü o, nurların üstünde bir nurdur. Allah insanları o nur ile doğru yola iletir. Ve insanlara anlamaları için misaller irad eder. O,gizli açık herşeyi bilendir. İşte bu çerağ, Allah'ın yüksek tutulmasına ve içerinde adının anılmasına izin verdiği mescidler ve camilerde yakılır...''

Zeytin üreticilerine ''Zeyyad'' denir. Allah'ın güzel isimlerinden biride ''El Zeyyad''dır. Zeyyad sözlük anlamında: ziyade yapan,arttıran, bereketlendiren demek. Zeyyat: Yağ çıkaran, yağ satan anlamındadır. Abbasiler döneminde Tunus'ta kurulan ve İslamiyet'in ilk ve en ünlü medreseleri sayılan cami ve külliyesininin adı da ''Zeytune''dir.
 
Görseller:
  1. Daniele Pugliesi, CC BY-SA 4.0 <https://bit.ly/3qGhBzr>, via Wikimedia Commons