Samancı Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Bitki Gelişim Düzenleyici Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Samancı Çekirdeksizi, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüs Müdürlüğü tarafından Beyaz Şam x Perlette üzüm çeşitlerinin melezlenerek ıslah edilmesi yoluyla elde edilen ve orta erkenci dönemde olgunlaşan sofralık çekirdeksiz bir üzüm çeşididir. Samancı Çekirdeksiz üzümü tescil edildikten sonra günümüze değin ülkemizin farklı coğrafik bölgelerindeki üreticiler tarafından yetiştirilerek oldukça kabul görmüştür. Bazı üzüm çeşitlerinde de görüldüğü gibi sofralık üzümlerin kalite özellikleriyle ilgili bir takım problemler Samancı Çekirdeksiz çeşidinde de yaşanmakta olup bu sorunların başında tane sap bağlantısının zayıflığı yanında salkım iskeletinin ve çilkimlerinin kırılgan bir yapıya sahip olması gelmektedir.  
 
Bu çalışmada çeşitle ilgili sorunların giderilmesi ve sofralık üzüm kalitesinin arttırılması amacıyla bir dizi kültürel işlem ile birlikte birtakım bitki gelişim düzenleyicilerinin (BGD) uygulamaları yapılmıştır. Denemede Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kırtaban arazisine 1103 Paulsen anacı üzerine aşılanmış fidanlarla ve 3 m. X 1,5 m sıra aralık mesafeleri bırakılarak 2004 yılında kurulmuş olan çardak sistemindeki Samancı Çekirdeksiz üzüm çeşidine ait araştırma parseli kullanılmıştır.
 
Tane sap bağlantısının kuvvetlendirilmesi, çilkimlerin kırılganlığının azaltılması ve tane iriliğinin arttırılması amacıyla salkım çıkarma, yaprak alma ve salkım ucu kesme gibi kültürel işlemlerle birlikte 5 mg/l CPPU (Sitofex10 EC-Forchlorfenuron) + 40 mg/lt GA3 ve 10 mg/l CPPU (Sitofex 10 EC-Forchlorfenuron) + 40 mg/lt GA3 dozları uygulanmıştır. Verim ve kaliteyle ilgili asma başına verim, salkım ağırlığı, tane ağırlığı, tane boyutlarıyla birlikte tanenin sapından kopma kuvveti ve tane etinin sertliği yanında kaliteyle ilgili suda çözünür kuru madde, asitlik gibi parametre değerleri incelenmiştir.
 
Sonuçta Samancı Çekirdeksiz üzümün sofralık kalitesininin arttırılması amacıyla yapılacak kültürel uygulamalarla beraber 5 mg/l CPPU (Sitofex10 EC-Forchlorfenuron) + 40 mg/lt GA3 kombinasyonunun önerilebilir doz olduğu belirlenmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: Samancı Çekirdeksizi, Sofralık Üzüm, Kalite, Forchlorfenuron, GA3
 
Tane Özellikleri
Renk          : Yeşil-Sarı
Şekil          : Oval
Büyüklük  : İri (2,5-3 g)
Çekirdek   : Çekirdeksiz
Tad            : Nötral
 
Salkım Özellikleri
Şekil          : Dallı konik
Büyüklük : İri
Sıklık         : Dolgun
 
Kültürel Özellikeri
Olgunlaşma     : Orta mevsim
Budama           : Karışık
Yöre            : Marmara, Ege, İç ve Güneydoğu Anadolu için önerilmektedir.
 
 
Sorun
 
Samancı Çekirdeksizi üzüm çeşidinde bir örnek tane ve salkım yapısı oluşmaması ve hasat öncesi tane sap bağlantısının zayıf olması, çilkimlerin kırılgan olması.
 
Önerilen Çözüm
 
Sofralık kaliteyi arttırmaya yönelik kültürel uygulamalar ve bunlarla birlikte GA3 ve farklı dozlarda Forchlorfenuron (CCPU) kullanımı.
 
Araştırmanın Kapsamı ve Değerlendirmeler
  • 2004 yılında 1103 P anacına aşılı olarak tesis edilmiştir.
  • 3* 1,5 m sıra aralık mesafe ve 2 m taçlandırma yüksekliğindedir.
  • Tesadüf parselleri deneme desenine göre oluşturulan denemede her uygulama için üçer tekerrür ve her tekerrürde üçer asma bulunmaktadır.
  • Uygulamalardan kaynaklanan verim ve kalite farklılıklarını belirlemek için verim değerleri ile salkım sayısı, salkım ağırlığı (g), tane eni-boyu, tane ağırlığı (g), SÇKM (%), titre edilebilir asitlik (g/l), olgunluk indisi, tane sap bağlantı kuvveti, tane sertlik derecesi ve tadım puanı değerleri alınmıştır.
Verim Değerleri
 
 
Kalite Değerleri
 
 
Tadım Değerleri
 
 
Uygulama Zamanları
 
 
 
 
Görseller:
Yazara aittir.

YORUMLAR

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan apelasyon.com sorumlu tutulamaz.