Biyodinamik Tarım

Konu : Tarım

Biyodinamik tarım, organik tarım konusundaki en eski yaklaşımlardan biri ve en fazlasürdürülebilir niteliğe sahip tarım yöntemidir.

Biraz felsefe...

 

Biyodinamik tarım, organik tarım konusundaki en eski yaklaşımlardan biri ve en fazlasürdürülebilir niteliğe sahip tarım yöntemidir.Biyodinamik tarımın öncüsü Rudolf Steiner(1861-1925), Avusturya’lı birfilozof, bilim adamı ve sosyal reformcudur. Biyodinamik tarımSteiner’in doğa ve insana dair holistik (bütünsel) ve sipiritüel (tinsel, duyu üstü) yaklaşımınıesas alan dünya görüşünden kaynaklanan araştırmalarına dayanmaktadır. Çalışmalarındadoğal bilimlerle ilgili mevcut parametrelerin ötesine geçerek yaşamın fiziksel olmayan veruhani gerçekliklerinin etkisini ve denemelerinden edindiği bu bilgiyi ecza, eğitim, sanat,sosyal reform, ekonomi ve tarım alanlarına uygulamıştır. Sunmuş olduğu bu yeni bilim dalınaYunanca “İnsanın Bilgeliği” anlamına gelen “antroposofi” denilmektedir. Bu yaşam tarzınıntemel ilkesi insanın dolayısıyla insanlığın ön plana çıktığı bir yaşam tarzıdır. Buna göreinsanların yaşam standartlarını yükseltmek, doğruluğun, dürüstlüğün,barışın, paylaşmanınyanında doğanın saflığını temizliğini ve dengesini korumak gibi ilkelerin tek bir çatı altındatoplanmasıdır.Bu felsefenin bir de ziraat kolu vardır. Bu şekilde doğaya, insana, çevreyeönem veren bir yaşam tarzında ekolojik (organik)tarım esastır ve bu kendi içerisindeBiyodinamik Tarım olarak anılmaktadır. Steiner ilk olarak 1924 yılında Koberwitz’deki tarımkursunda belli başlı preparatlar hazırlanması ve kullanılması talimatını vermiştir.Biyodinamik tarımda kullanılan preparatların etkileri sadece maddesel materyallerden değil,aksine esasen evrensel kuvvetleri de içerdiği belirtilmektedir.Eski Yunanca’da ‘Dynama’güç, Bio “hayat” anlamına gelmektedir.

Yazının devamı